Finansministeren varsler forlengelse av lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansministeren varsler forlengelse av lånegarantiordningen

Finansdepartementet arbeider med å forlenge perioden for innvilgelse av lån under den statlige lånegarantiordningen etter utløpsfristen den 31. desember 2020, det varslet finansminister Jan Tore Sanner i en direktesending med Finans Norge.

Se opptak av møtet med finansministeren

Lånegarantiordningen ble lansert kort tid etter at Norge ble stengt ned i midten av mars, og har siden blitt justert for blant annet å inkludere større bedrifter. Hittil er det innvilget garanterte lån på nær 11 milliarder kroner, til om lag 3 500 bedrifter.

I en samtale med Finans Norges styreleder Geir Bergskaug ble det diskutert behovet for og bruken av de statlige støttepakkene til næringslivet gjennom koronapandemien. Finansministeren kom i den anledning med signaler om forlengelse av garantiordningen. Endringen er i tråd med foreslåtte endringer i EUs midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltak for økonomien under pandemien. EU har foreslått å forlenge innvilgelsesperioden til 30. juni 2021.

– Jeg kan røpe at vi jobber i disse dager med en forlengelse av denne ordningen, for den skulle opprinnelig gått ut nå ved nyttår. I går åpnet EU kommisjonen for at disse ordningene kan forlenges til sommeren, og vi kommer nå til å gå videre til ESA med en forlengelse av lånegarantiordningen til neste sommer, sa finansminister Jan Tore Sanner.

Utvidelse av løpetid  

I tillegg ble det varslet at departementet også arbeider med å gjøre endringer i garantiens løpetid fra tre år til potensielt seks år. Finans Norge har vært særlig opptatt av å finne hensiktsmessige løsninger for bankene og kundene når lånene under lånegarantiordningen kommer til forfall, og endringen i løpetid er i denne sammenheng et nyttig verktøy. Dette er viktig for å bidra til at bankene kan delta konstruktivt i eventuelle restruktureringer fremfor å måtte begjære konkurs for å få utbetalt sine krav under garantien.  

ESA må godkjenne endringer

Begge forholdene er avhengig av godkjennelse fra ESA, så en endring i det norske regelverket vil ikke gjelde før dette er på plass. Finans Norge er veldig fornøyd med regjeringens initiativ.