Restrukturering av lån under lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Restrukturering av lån under lånegarantiordningen

Finansdepartementet har i dag endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen presiserer blant annet behandling av garanterte lån i restruktureringer, og at garanterte lån kan refinansieres i hele lånets løpetid.

Restrukturering av garanterte lån har frem til nå ikke vært regulert i lånegarantiordningen. Endringene avklarer blant annet at banker som har innvilget garanterte lån kan be GIEK om å samtykke til avtaler om restrukturering som omfatter slike lån. Ved delvis nedskriving av et gjenstående lånebeløp, vil GIEK kunne foreta delvis utbetaling av det garanterte beløpet i tråd med at staten garanterer for 90 prosent av lånet. I tillegg gis GIEK i særlige tilfeller mulighet til å fastslå at garantien kan fortsette også etter utløpet av den ordinære garantiperioden.

– Dette er en prinsipielt viktig avklaring. Vi har over lengre tid jobbet med å finne en løsning for å gjennomføre restruktureringer av garanterte lån under lånegarantiordningen, sier Erik Johansen, direktør for Bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finansdepartementet varslet 1. oktober at garanterte lån kunne refinansieres frem til 31. desember 2020, og at departementet ville komme tilbake til rammene for bankbytte etter nyttår. Endringene i forskriften innebærer også en avklaring av at bankbytte gjennom refinansiering av garanterte lån vil kunne skje i hele lånets løpetid.

Finansdepartementet har tidligere varslet at de jobber med å forlenge perioden for innvilgelse av lån under ordningen etter utløpsfristen den 31. desember. EU-kommisjonen har nylig vedtatt endringer i rammeverket som ordningen bygger på, slik at den kan forlenges frem til 31. juni 2021. Videre har Finansdepartementet også varslet en mulig endring i lånets løpetid i opptil seks år. Disse endringene må notifiseres og godkjennes av ESA før de kan tre i kraft.

 

Nyhetsmelding om restrukturering av lån under lånegarantiordningen fra regjeringen.

Endringsforskrift fra Finansdepartementet