Regler om karantene for utenlandske arbeidstakere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regler om karantene for utenlandske arbeidstakere

Noen av Finans Norges arbeidsgivermedlemmer benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. Karantenereglene for disse endres nå på nasjonalt nivå og strammes inn.

  • Med virkning fra og med midnatt natt til lørdag 31. oktober vil utenlandske arbeidstagere fra det EU kaller for røde land ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 prosent i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000.

  • Med virkning fra midnatt natt til onsdag 28. oktober vil reglene for karantenefritak for øvrige utenlandske arbeidstakere skjerpes:
  • Arbeidstagere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.
  • Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakere er i fritidskarantene.

Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Strammer inn på koronatiltak i Oslo

Fra torsdag 29. oktober kl 12.00 innfører Oslo kommune påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og krav om at arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor. Antall deltakere på innendørs arrangement...

Illustrasjonsbilde koronaviruset
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no

Arbeidshverdagen med korona

Illustrasjonsbilde med kontorlandskap og tomme pulter

Hva må du som arbeidsgiver tenke på? Finans Norge har utarbeidet en veileder for praktisering av arbeidshverdagen under koronapandemien og spørsmål og svar.