Regjeringen bryter skatteløftet til finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regjeringen bryter skatteløftet til finansnæringen

Jan Erik Fåne. Foto.
Skuffende at regjeringen bryter skatteløftet, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Med virkning fra 2017 ble det innført en særskilt skatt på finansnæringen. Den gangen ble det sagt at det skulle hentes inn 3,5 milliarder kroner ekstra i skatt fra finansnæringen for å kompensere for at kundene i finansnæringen ikke betaler moms.

Regjeringen regner imidlertid nå med å få inn nærmere 5 milliarder kroner i finansskatt i 2021. Det betyr at regjeringen ønsker å kreve inn 1,5 milliarder, rundt 40% mer enn hva man lovet i skattereformen. Dette er langt mer enn hva lønns- og prisstigningen tilsier.

– Det er skuffende at regjeringen bryter løftet som ble gitt i forbindelse med innføringen av finansskatten. Men viktigst er det at dette medfører at norske finansinstitusjoner får mindre evne til å stille opp overfor det næringslivet som sårt trenger kapital til omstilling og nyskaping, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Utviklingen i innbetalt finansskatt siden innføringen i 2017 (mill. NOK)

  2017 2018 2019 2020 2021
Finansskatt 2 547 3 196 4 475 4 609 4 794

Finansskatten har to deler; Ekstra skatt på lønnen til de ansatte, som utgjør 2 170 millioner i 2021, og ekstra selskapsskatt som utgjør 2 560 millioner kroner i 2021.