Lønnsoppgjøret er godkjent og skal iverksettes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsoppgjøret er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene til tariffoppgjør i finans, som hadde svarfrist 30. oktober, er nå godkjent av alle parter. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. De nye lønnsregulativene ligger nå tilgjengelig.

Illustrasonsfoto: Mynter i tre stabler

Det generelle tillegget bidrar med 0,2 prosent i årslønnsrammen på 1,7 prosent.

Sentralavtalen uendret

Sentralavtalen prolongeres, det vil si videreføres uendret. § 20 første punktum endres imidlertid som følger: «Avtalen trer i kraft 1. mai 2020 og gjelder til 30. april 2022, og videre ett år ad gangen hvis skriftlig oppsigelse ikke finner sted senest 3 måneder før utløpstidspunktet.»

Fortsatt to lønnsregulativ

Det er som tidligere laget to lønnsregulativ. Begge er basert på 12 like månedslønninger. Hvilket regulativ som skal benyttes avhenger av om det før 2019 ble praktisert 12,5 eller 12 månedslønninger pr. år. Kompensasjonen på 0,44% som ble gitt for bortfall av den halve ekstra månedslønnen i desember, er inkludert i satsene i det ordinære regulativet. De som praktiserte 12,5 månedslønninger før 2019 benytter det ordinære regulativet.

Det avvikende regulativet er for de som allerede praktiserte 12-måneders lønn før bortfall av den halve ekstra månedslønnen pr. 1. januar 2019. Det avvikende lønnsregulativet inneholder derved ikke kompensasjonen. Lønnstrinnene på det avvikende regulativet er nå merket med a – for avvikende.

Alexander A. Lange

Alexander A. Lange

Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon

957 33 289 Alexander.Lange@finansnorge.no