Kredittkortbruken fortsetter nedover

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kredittkortbruken fortsetter nedover

Kredittkortbruken fortsetter å gå litt ned, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon pr 1. oktober. I løpet av september har total usikret gjeld riktignok steget litt. Det er nedbetalingslånene som bidrar til denne økningen. Nedbetalingslån er kreditt med avtalt avdragstid, som forbrukslån.

Illustrasjonsbilde av en som taster på en kalkulator

Til sammen er det nå ca 3,2 millioner personer som har usikret gjeld, og dette antallet har vært relativt stabilt siden januar måned.

– Tallene tyder på at folk flest har kontroll på gjeldssituasjonen sin, og det er gledelig. Flere faktorer bidrar nok til å dempe forbruksveksten, både myndighetenes tiltak, bedre rutiner i bankene og koronasituasjonen, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Ned siden januar

Total usikret gjeld er nå på 163,2 mrd kroner. Siden januar har den usikrete gjelden blitt redusert med 12,6 mrd kroner, og i samme periode har benyttet rammekreditt blitt redusert med 8,7 mrd kroner. Antall rammekreditter (se definisjonen nedenfor) har blitt redusert siden nyttår, men har holdt seg stabilt de siste 3-4 månedene. En del av denne reduksjonen kan være knyttet til refinansiering og sammenslåing av kreditter.

Tabell pr 0110
Figur over usikret gjeld pr 0110
Figur over benyttet rammekreditt pr 0110

Begrepene som brukes

Nedbetalingslån: Lån hvor det er avtalt en fast nedbetalingsplan med finansforetaket.

Rammekreditt: Kontokreditt eller kredittkort hvor du har fått innvilget en kredittramme, men det ikke avtalt noen nedbetalingsplan. Finansforetaket krever vanligvis at du betaler et minimumsbeløp av totalt utestående ved forfall.

  • Ikke-rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er forfalt til betaling.
  • Rentebærende rammekreditt: Benyttet rammekreditt som ikke er betalt ved forfall.

Faktureringskort: Betalingskort hvor alt må betales ved forfall.

Gry Nergård

Gry Nergård

Forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no