Kompetansekrav også for informasjonsgivere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetansekrav også for informasjonsgivere

Illustrasjonsfoto: Tre personer som sitter sammen og ser på dokumenter

Fra før av skal alle som gir finansielle råd i bank og forsikring autorisere sin kompetanse gjennom Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Nå er det også innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester. Bedrifter anbefales å benytte FinAuts nye godkjenningsordning for informasjonsgivere.

Bakgrunnen er EU-direktivet MiFID II, som kom i 2018. Kompetansekravet til informasjonsgiverne skal sikre at virksomheten oppfyller kravet til god forretningsskikk. Kravene gjelder ansatte i verdipapirforetak og tilknyttede agenter.

Godkjenning gjennom FinAut

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har nå åpnet for at ansatte kan gjennomføre kunnskapsprøve for informasjonsgivere. Kunnskapsprøven dekker også kravene til kompetanse innen sentralt lovverk, etikk, bransjenormen God Skikk og bærekraft.

Bedrifter anbefales å benytte FinAuts godkjenning for informasjonsgivere, for ha en felles standard for målgruppen i næringen og for å dokumentere relevant kompetanse.

Mer informasjon om ordningen hos FinAut.