I et fellesbrev ber Finans Norge om 200 millioner til flom- og skredsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

I et fellesbrev ber Finans Norge om 200 millioner til flom- og skredsikring

En rekke organisasjoner, deriblant Finans Norge, har skrevet et brev hvor vi ber om mer midler til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) flom- og skredsikringsarbeid. I statsbudsjettet for 2021 reduserer regjeringen bevilgningen til NVE med 15 millioner kroner. Dette er svært uheldig i en tid hvor utbetalingene som følge av naturskader øker.

Brevet ble sendt til Stortingets energi- og miljøkomite, og er signert av KS, Maskinentreprenørenes Forbund, Naturviterne, Norges Bondelag, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening, Rådgivende Ingeniørers Forening, i tillegg til Finans Norge. Dette er fjerde år på rad hvor vi går sammen for å be om økt bevilgning til NVE.

Forsikringsselskapene har utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygninger og innbo de siste ti årene. Dette gjelder i hovedsak skader på privatpersoners og næringslivets bygninger og innbo. I tillegg kommer skader på personer, biler, båter, infrastruktur og offentlig eiendom.

Samtidig viser en oversikt fra NVE over behov for flom- og skredsikringstiltak en kostnad på 3,9 milliarder kroner. I 2020 bevilget Stortinget 331 millioner kroner, og nå foreslås bevilgningen redusert i statsbudsjettet.

I brevet oppfordrer vi Stortinget til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene og øke bevilgningene til flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2021 med 200 millioner kroner. Det er bedre samfunnsnytte i å forebygge framfor å reparere skader.
 
Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no

Ber Stortinget om å øke bevilgningen til flom- og skredsikring

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til å forebygge flom og jordskred uendret. Finans Norge mener at Stortinget bør prioritere flom- og skredsikring for å gjøre Norge mer klimarobust.