Obligasjoner med fortrinnsrett – en norsk suksesshistorie

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Obligasjoner med fortrinnsrett – en norsk suksesshistorie

Obligasjoner med fortrinnsrett – OMF – utgjør nå om lag halvparten av bankenes markedsfinansiering og omtrent en fjerdedel av total finansiering. Det skriver Erik Johansen og Michael Hurum Cook i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen.

Obligasjoner med fortrinnsrett har på få år vokst frem til å bli den viktigste kilden til markedsfinansiering for bankene. Nå skal det norske regelverket videreutvikles og i større grad harmoniseres internt i EØS. Dette arbeidet vil bidra til å styrke det norske verdipapirmarkedet, og sikre bankene diversifisert og langsiktig finansiering.

Les hele innlegget i Finansavisen

Les mer om OMF på våre nettsider (engelsk)