Flytting av lån mellom banker i lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flytting av lån mellom banker i lånegarantiordningen

Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskriften om garantiordningen for banklån til bedrifter. Disse endringene gjør det mulig for bedriftene å flytte garanterte lån fra en bank til en annen.

Departementet skriver i en nyhetsmelding at det å flytte slike lån kan ha betydning for konkurransen i bankmarkedet, og at det må skje på en ryddig måte. Finans Norge har vært opptatt av å få klarhet i dette spørsmålet.

Regelen gjelder i første omgang for refinansieringer som gjennomføres innen 31. desember 2020, som er fristen for innvilgelse av nye garanterte lån under den norske ordningen og i EU-kommisjonens midlertidige regelverk om statsstøttetiltak under koronautbruddet, som ordningen bygger på. Finansdepartementet vil komme tilbake til hvilke rammer for bankbytte som skal gjelde etter 31. desember 2020.

Her er endringsforskriften (regjeringen.no)