Fiskere og bygningsarbeidere med mest alvorlige yrkesskader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fiskere og bygningsarbeidere med mest alvorlige yrkesskader

Snekker på tak. Foto.
Foto: Adobe Stock Photo

Fiskere, samt bygg- og anleggsarbeidere er aller mest utsatt for alvorlige arbeidsulykker. Det viser Finans Norges yrkesskaderapport, DAYSY-rapporten, som inneholder forsikringsmeldte skader.

Pleie og omsorgsarbeidere, fiskere og bygg– og anleggsarbeidere er oftest utsatt for arbeidsulykker. Erstatningene er størst innen bygg og anlegg, noe som forteller oss at yrkesskadene her er de mest alvorlige.

Rapporten inneholder statistikk over skader meldt til fram til og med 2018, og den er basert på opplysninger fra de største forsikringsselskapene som opererer i Norge. Rapporten viser hvilke yrker og næringer som er mest utsatt, og sier noe om hvilke typer yrkesskader som er vanligst.

Alle arbeidstakere skal ifølge norsk lov ha yrkesskadeforsikring. Dette sikrer at arbeidstakere får erstatning hvis vi blir skadet på jobben.

Skadeforebygging lønner seg

Skadeforebygging og målrettet arbeid med dette er hensikten med rapporten. Rapporten utarbeides hvert år for å finne ut hvor skadene kommer. En rekke bedrifter bruker rapporten for å sikre arbeidet i sin bedrift best mulig og gjøre forebyggende tiltak.

–  Antallet yrkesulykker er noe redusert etter toppårene 2001 og 2002 som begge har rundt 2500 meldte ulykker i året. Dette kan tyde på at stadig større oppmerksomhet rettet mot helse, miljø og sikkerhet (HMS) i mange næringer har hjulpet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Mer ulykker enn sykdom

Både antallet skader og erstatninger gjenspeiler at det meldes inn langt flere skader som skyldes ulykker enn sykdom. Dette forholdet har vært omtrent uendret i løpet av de siste årene.

Årets yrkesskaderapport inneholder bare saker til og med 2018. Forklaringen er at det ofte tar tid å fastsette skadens omfang og hvilke konsekvenser den får.

Særlig ved sykdom tar det ofte noe tid før alle vurderinger er gjort og skadebildet er klart, men også ved omfattende ulykker kan det ta tid. Det må blant annet avklares om skaden gir varig tap av arbeidsevne.

Mest brudd og klemskader

Klem og støtskader, etterfulgt av forstuing, forvridning og bruddskader, er blant skadene som opptrer hyppigst.

De fleste ulykkene går ut over rygg, skulder og arm.

Samtidig inneholder oversikten og tabellene i rapporten opplysninger om en rekke andre skader.

Når gjelder yrkessykdommer, er sykdommer i luftveiene som kols og astma, samt allergi og infeksjonssykdommer mest vanlig, etterfulgt av hørsels- og øreskader.

– Kunnskap om hvor, hvilke skader og hvorfor yrkesskadene oppstår, gir grunnlag for gode og målrettede skadeforebyggende tiltak, sier Neverdal i Finans Norge.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no