Signaliserer permanent utlånsregulering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Signaliserer permanent utlånsregulering

Mye tyder på at boliglånsforskriften med små endringer kan bli gjort permanent. På boligkonferansen som Eiendom Norge og Finans Norge holdt tirsdag, ga statssekretær Geir Olsen uttrykk for synspunkter som peker i den retning.

Boligpriser, rentenivå og regulering av bankenes utlånspraksis var sentrale tema da Eiendom Norge og Finans Norge inviterte til årets boligkonferanse. 

Tilsynet vil stramme inn

Finansdepartementet har nå til vurdering Finanstilsynets forslag til ny utlånsregulering. I tilsynets høringsnotat er det blant annet foreslått en halvering av bankenes fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften, og redusert grense for husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntekt.

Finans Norge har forståelse for myndighetenes bekymring for husholdningenes gjeldsnivå, og mener samtidig at dagens regulering i hovedsak kan sies å samsvare med godt bankhåndverk.

Vil bidra til å dempe kredittveksten

På boligkonferansen holdt også Morten Baltzersen, direktør for Finanstilsynet, et innlegg. Baltzersen pekte på at Finanstilsynets forslag til ny utlånsregulering ikke er ment som en «boligkjøpsforskrift», men at den kun er rettet mot utlån.

– Det er et inngripende tiltak, det erkjenner vi, og det er et godt argument mot denne type regulering. Samtidig kan reguleringen bidra til å dempe kredittveksten, og dermed bidra til finansiell stabilitet, sa Baltzersen.

Undersøkelse blant bankene

Finansdepartementet har sendt Finanstilsynets forslag til ny utlånsregulering på høring, med frist til 10. november. Finans Norge vil i den sammenheng avgi høringssvar på vegne av næringen basert på en omfattende undersøkelse blant bankene.