Enighet i tariffoppgjøret i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter to dager med forhandlinger mellom Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO kom partene i finans til enighet om et anbefalt forslag. Forslaget innebærer at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. 

Illustrasjonsbilde av noen som trykker hverandres hånd

For øvrig innebærer resultatet at dagens tariffavtale videreføres i uendret stand (prolongering).

Forhandlingene ble avsluttet onsdag 14. oktober kl. 03.30.

– Vi er fornøyde med at vi klarte å finne en løsning som alle parter kunne akseptere, med en økonomiske ramme som er i tråd med frontfaget, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Hun har vært arbeidsgiversidens forhandlingsleder gjennom de to dagene forhandlingene med Finansforbundet og LO har pågått.

 

Svarfrist

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget er satt til 30. oktober 2020.

Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før svarfristen er utløpt.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no