Ber Stortinget om å øke bevilgningen til flom- og skredsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ber Stortinget om å øke bevilgningen til flom- og skredsikring

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til å forebygge flom og jordskred uendret. Finans Norge mener at Stortinget bør prioritere flom- og skredsikring for å gjøre Norge mer klimarobust.

Klimaet er i endring. Vi får villere og våtere vær i Norge. Værskader forårsaker enorme ødeleggelser, og konsekvensene av klimaendringene øker. Siden 2010 har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygninger og innbo. Dette gjelder i hovedsak skader på privatpersoners og næringslivets bygninger og innbo. I tillegg kommer skader på personer, biler, båter, infrastruktur og offentlig eiendom.
 
I 2019 ble Jølster rammet av jordskred og flom, som krevde ett menneskeliv og store ødeleggelser på infrastruktur og bygg. Samtidig kunne ødeleggelsene vært enda større; trolig ville flere hus gått tapt dersom det ikke hadde vært for rassikringen i området. God sikring og tilpasning er avgjørende for å redusere risiko og sårbarhet. Dette er viktig for alle menneskene som bor flom- og skredutsatt til. I tillegg vil det i de fleste tilfellene være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge fremfor å reparere skader.
 
I 2017 ba NVE om 200 millioner kroner ekstra i året, frem til 2027. Det er viktig at NVE får økt sin bevilgning slik de ber om, sånn at de kan holde tritt med sikringsarbeidet. I NVEs oppdaterte oversikt over behov for flom- og skredsikring vises nå et kostnadsoverslag på nesten 4 milliarder kroner.
 
Med økt ekstremvær og flere ødeleggelser kan vi ikke stå på stedet hvil. Økt bevilgning for å sikre flom- og skredutsatte områder må til. Vi må tilpasse oss et klima i endring, og gjøre Norge mer klimarobust.