10

Gå til hovedinnhold

10

Bankregulering er politikk

Finans Norge samlet denne uken noen av landets fremste eksperter på bankregulering til det årlige kapitalkravseminaret. Omfanget og kompleksiteten i bankreguleringen har økt kraftig i løpet av de siste årene, og årets seminar bidro til å belyse noen sentrale problemstillinger som banknæringen nå står overfor.

Lønnsoppgjøret er godkjent og skal iverksettes

De anbefalte forslagene til tariffoppgjør i finans, som hadde svarfrist 30. oktober, er nå godkjent av alle parter. Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2020. De nye...

Illustrasonsfoto: Mynter i tre stabler

Ønsker snarlige avklaringer og utvidelse av gjeldsregistrene

Gjeldsregistrene må omfatte all gjeld, også lån til forbruker formidlet via folkefinansieringsplattformer. Bankene må i minst like stor grad som finansagenter kunne hente informasjon fra gjeldsregistrene etter samtykke fra forbrukerne. Dette ber Finans Norg...

Illustrasjonsbilde med paragraftegn

Restrukturering av lån under lånegarantiordningen

Finansdepartementet har i dag endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen presiserer blant annet behandling av garanterte lån i restruktureringer, og at garanterte lån kan refinansieres i hele lånets løpetid.

Strammer inn på koronatiltak i Oslo

Fra torsdag 29. oktober kl 12.00 innfører Oslo kommune påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og krav om at arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor. Antall deltakere på innendørs arrangement...

Illustrasjonsbilde koronaviruset

BankID i Høyesterett

Høyesterett har for første gang avsagt en dom vedrørende svindel ved misbruk av BankID. Dommen er interessant fordi den understreker at brukerne av elektronisk ID har et ansvar for å oppbevare og benytte elektronisk ID med nødvendig aktsomhet, samt at bankene må gjøre mer for å motvirke svindel.

I et fellesbrev ber Finans Norge om 200 millioner til flom- og skredsikring

En rekke organisasjoner, deriblant Finans Norge, har skrevet et brev hvor vi ber om mer midler til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) flom- og skredsikringsarbeid. I statsbudsjettet for 2021 reduserer regjeringen bevilgningen til NVE med 15 millioner kroner. Dette er svært uheldig i en tid hvor utbetalingene som følge av naturskader øker.

Nye medlemssider

Finans Norge lanserer nye og forbedrede medlems- og bransjesider. Vi ønsker å bli nærere medlemmene våre, og tilrettelegge for bedre kommunikasjon.

Telenor advarer mot bølge av dataangrep

Bedrifter over hele verden har de siste månedene blitt utsatt for angrep av cyberkriminelle. De kriminelle styrer store mengder med trafikk på nettet inn mot bedriftene de angriper. Trafikkmengden stenger ned datasystemene til den angrepne. Samtidig mottar bedriften et krav om løsepenger for å stoppe angrepene. Ikke betal, råder Telenor.

Webinar om alternative referanserenter

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR) inviterer til webinar 26. og 28 oktober. Mer informasjon og registrering er tilgjengelig på arbeidsgruppens sider hos Norges Bank.

Annerledesoppgjøret

Tariffoppgjøret i finans er ferdig forhandlet. Jubelen står ikke i taket noen steder, til det var forventningene på begge sider noe annerledes enn resultatet ble. Runa Opdal Kerr, Finans Norges arbeidslivsdirektør blogger etter at finansoppgjøret er i havn.

Runa Opdal Kerr. Foto.

Norsk realtids-løsning tilpasses internasjonal standard

​På oppdrag fra Bits AS, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, har Nets nå ferdigstilt og levert en ny betalingsinfrastruktur for realtidsbetalinger i Norge. Løsningen forbedrer den eksisterende realtidsløsningen både hva gjelder betalingsinfrastrukturen mellom bankene og Norges Bank, og kundenes bruksmuligheter for betalinger i realtid.     

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute med til sammen 63 saker. Status i Stortingets arbeid med ny finansavtalelov, forslag til forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis og Privacy Shield (Schrems II) er noen av de viktigste sakene denne gangen.

Finansministeren varsler forlengelse av lånegarantiordningen

Finansdepartementet arbeider med å forlenge perioden for innvilgelse av lån under den statlige lånegarantiordningen etter utløpsfristen den 31. desember 2020, det varslet finansminister Jan Tore Sanner i en direktesending med Finans Norge.

Enighet i tariffoppgjøret i finans

Etter to dager med forhandlinger mellom Finans Norge og hhv. Finansforbundet og LO kom partene i finans til enighet om et anbefalt forslag. Forslaget innebærer at det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 0,3 prosent, minimum 1500 kroner pe...

Illustrasjonsbilde av noen som trykker hverandres hånd

Signaliserer permanent utlånsregulering

Mye tyder på at boliglånsforskriften med små endringer kan bli gjort permanent. På boligkonferansen som Eiendom Norge og Finans Norge holdt tirsdag, ga statssekretær Geir Olsen uttrykk for synspunkter som peker i den retning.

NoRe godkjent som Nibor-administrator

Finanstilsynet har i dag godkjent Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som administrator for Nibor. Les mer på NoRes hjemmeside.

Tariffoppgjøret 2020 har startet

Seks måneder forsinket på grunn av koronapandemien, men nå er tariffoppgjøret i gang. Mandag 12. og tirsdag 13. oktober forhandles det for fullt på Hotel Opera i Oslo. Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO.

Bilde av tariffavtalene

Boligpriser er politikk

Vi har forståelse for myndighetenes bekymring for husholdningenes gjeldsnivå, og dagens regulering kan i hovedsak sies å samsvare med godt bankhåndverk. Men den foreslåtte innstrammingen i reguleringen har problematiske sider. Det skriver Idar Kreutzer og Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge, i VG.

Se sendingen med finansminister Jan Tore Sanner

En uke etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2021, og midt i en tid preget av stor usikkerhet, møtte finansminister Jan Tore Sanner finansnæringen på livestream. Se opptaket her.

Strammere boliglånsforskrift kan forsterke nedturen

Med en innstramning i boliglånsforskriften vil store deler av landet bli behandlet for en sykdom det ikke har og sannsynligvis aldri vil få. Det skriver Sparebankforeningens styreleder, Jon Håvard Solum, i et innlegg i DN.