Nye EU-retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye EU-retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån

Finanstilsynet har besluttet å utrede innføring av nye EU-retningslinjer om bruk av digitale boligtakster ved innvilgelse, refinansiering og overvåkning av boliglån. Finanstilsynet inviterer finansnæringen til dialog om innføring av retningslinjene i Norge.

Norske myndigheter har ved innføring av slike retningslinjer et nasjonalt handlingsrom. Tilsynet har slik gitt seg selv tiden frem til neste sommer med å gjennomføre dette i Norge.

– Norge har en av verdens mest digitale finansnæringer. De norske bankene ligger i front i europeisk sammenheng på dette området. Mange norske banker har for eksempel heldigitaliserte prosesser knyttet til innvilgelse og refinansiering av boliglån. Det er derfor viktig at nye retningslinjer fra EU ikke svekker muligheten for å bruke, eller innføre nye, effektive digitale prosesser, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Vil sikre en felles minstestandard for kredittpraksis i Europa

Den europeiske banktilsynsmyndigheten EBA publiserte i mai endelige retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån. Dette er ikke lovregler, men retningslinjer som harmoniserer europeisk tilsynspraksis. Retningslinjene har bakgrunn i EUs boliglånsdirektiv (direktiv 2014/17/EU) som ennå ikke er gjennomført i Norge.   

Formålet med de nye retningslinjene er å sikre en felles minstestandard for kredittpraksis i Europa. Disse retningslinjene vil bli førende for bankenes kredittpraksis, blant annet verdivurdering av fast eiendom ved innvilgelse av boliglån. Norske banker ligger i front i europeisk sammenheng i bruk av avanserte statistiske metoder i denne prosessen, mens praksis knyttet til bruk av statistiske metoder i Europa er fragmentert.

Norge har i motsetning til de fleste andre europeiske land et transparent boligmarked godt hjulpet av et offentlig register med pålitelige og robuste transaksjonsdata. Basert på tilgjengelige data er avanserte statistiske metoder en bærebjelke i fastsettelsen av markedsverdier for eiendom i Norge. Dette er i dag en av hovedkildene til objektiv verdifastsettelse av panteobjekt ved innvilgelse av lån, og har blant annet bidratt til digitalisering av bankenes boliglånsprosess. Et regelverk som tilpasses det nivået flertallet av EU-land er på, kan potensielt svekke norske bankers bruk av digital eiendomsinformasjon. 

Finanstilsynet understreker i meldingen at det skal etableres dialog med næringen om hvilke tilpasninger som er nødvendige for at retningslinjene kan etterleves.

– Vi er glade for invitasjonen til et samarbeid og vil bidra konstruktivt i dette arbeidet, sier Johansen.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no
Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no