Ny rapport om alternative referanserenter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny rapport om alternative referanserenter

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter har tidligere anbefalt en reformert versjon av Nowa som en alternativ referanserente i norske kroner. I andre del av arbeidet har arbeidsgruppen sett på hvordan Nowa kan tas i bruk.

En undergruppe, som har sett på markedsstandarder og fallbackløsninger, har i dag publisert sin andre konsultasjonsrapport. Rapporten tar for seg hva som skal utløse en overgang til Nowa for kontrakter som har Nibor som referanserente, samt hvordan de ulike egenskapene i de to referanserentene skal håndteres.

Finans Norge oppfordrer markedsaktører til å gi tilbakemelding på rapporten til ARR@norges-bank.no innen 2. november 2020.

Rapporten «Fallbackløsninger og termin- og spreadjustering mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nowa» er tilgjengelig på Norges Banks hjemmeside.