Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på rekordlave null prosent. Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten blir liggende på dagens nivå en god stund fremover.

I rentebeslutningen skriver Norges Bank at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp gjennom sommeren, og arbeidsledigheten har avtatt videre. Imidlertid peker banken på at den økte spredningen av koronaviruset kan bremse oppgangen den nærmeste tiden.

Finansdepartementet har besluttet å følge rådet fra Norges Bank om å holde motsyklisk kapitalbuffer uendret på 1,0 prosent. Komitéen skriver at den ikke forventer å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021.

− Det er positivt at komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet gir signaler om uendret motsyklisk kapitalbufferkrav frem til tidligst første kvartal neste år, det er viktig å trå varsomt frem i lys av den videre utviklingen i norsk økonomi, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Prognosen for styringsrenten er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport publisert i juni, og innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Sentralbanken skriver at renten vil bli økt gradvis etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå.

Ler mer om dagens rentebeslutning her