Markedsstatistikk for livsforsikring 2. kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for livsforsikring 2. kvartal

Innbetalingene til innskuddspensjonsordninger fortsetter å øke, og samlet innbetaling så langt i år er i underkant av 17 milliarder. Dette utgjør 76 % av de samlede innbetalingene til tjenestepensjon fra arbeidsgivere i privat sektor.

Samlet kapital i innskuddsbasert pensjon er nå på 319 milliarder kroner. Av dette utgjør pensjonskapitalbevis 111 milliarder kroner – en økning på 15 % fra samme periode i fjor og opp 2 % fra nyttår.