Klimaomstillingsutvalget: raskere omstilling, redusert risiko

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimaomstillingsutvalget: raskere omstilling, redusert risiko

Et bredt sammensatt utvalg fra akademia, næringsliv og politikk presenterte den 24. september en rapport om hvordan norsk økonomi kan håndtere klimaomstilling i tråd med målene i Parisavtalen. Utvalgets mandat var å beskrive hvordan Norge kan forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling. Flere av Finans Norges medlemmer har bidratt med innspill til rapporten.

Rapporten understreker viktigheten av finansmarkedene i overgangen til et lavutslippssamfunn, og at det er en forutsetning for klimaomstilling at finansmarkedene og investorer vrir pengestrømmer og investeringer fra virksomheter som bidrar til klimautslipp til de som bidrar til å utvikle null- og lavutslippsløsninger.

Utvalget anbefaler blant annet at det rettes en klar forventning om at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) skal være verdensledende i å utvikle, forstå og anvende kunnskap om klimarisiko. Utvalget anbefaler også en vesentlig oppkapitalisering av fond for investering i lavkarbonprosjekter i fremvoksende markeder.

Videre anbefaler utvalget at det må rettes en klar forventning til at selskap med statlig eierskap skal bidra til, og rapportere på klimaomstilling. I tillegg må det gis tydelige signaler til privat sektor om å rapportere på klimarisiko gjennom regnskapsloven og kriterier for klimarapportering på Oslo Børs.

Utvalget konkluderer med at kunnskap om klimarisiko er en forutsetning for at privat sektor kan styrke sin klimarisikohåndtering, og anbefaler at myndighetene må styrke arbeidet med å gjøre informasjon om klimarisiko tilgjengelig for private aktører.

Les mer her om Klimaomstillingsutvalgets rapport.

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no
Kristian Ruth

Kristian Ruth

fagsjef/prosjektleder bærekraft

957 04 979 kristian.ruth@finansnorge.no