Klare råd i dagens høring om ny finansavtalelov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klare råd i dagens høring om ny finansavtalelov

Finans Norge hadde flere viktige budskap til Stortingets justiskomite på høringen om ny finansavtalelov. Stortinget bør konsentrere seg om å innføre de reglene som må innføres for å implementere EU-direktivene vi allerede er på etterskudd med å lovfeste. Det bør nedsettes et ekspertutvalg som går nøye gjennom hvordan eID og e-signatur bør lovfestes, for å ta høyde for den digitale utviklingen samfunnet ønsker.

Foto: Fra høringen i justiskomiteen torsdag 17. september, da Henning Lauridsen fra Eiendom Norge la frem deres innspill
Fra høringen i justiskomiteen torsdag 17. september, da Henning Lauridsen fra Eiendom Norge la frem deres innspill

Idar Kreutzer og Lise Ljungmann Haugen fra Finans Norge deltok i den digitale høringen i Stortinget i dag om forslaget til ny finansavtalelov.

Finans Norges hovedbudskap til justiskomiteen var følgende:

  • Finansavtaleloven er et så stort og sentralt regelverk, som gjelder så viktige avtaler for så mange forbrukere, at den krever klarhet og høyt presisjonsnivå. Finans Norge ser imidlertid at dette ikke er tilfelle på mange områder. Loven inneholder uklare begreper, og bestemmelser med uklar rekkevidde og innhold. Blant annet foreslås det innført en avslagsplikt ved låneavtaler, som f.eks. kan være en hindring for at en ektefelle kan beholde bolig for seg og eventuelle barn ved skilsmisse. Loven kan også bidra til at foreldre får mindre rom for å hjelpe sine barn til å komme inn i boligmarkedet. Den fleksibiliteten bankene kan utvise i slike tilfeller i dag, kan altså blir borte.

  • Finansnæringen har vært og vil være viktige i den videre digitaliseringen av Norge. BankID er nordmenns foretrukne eID og e-signatur. De reglene som er foreslått i ny finansavtalelov mener vi kan bidra til at folk flest blir mindre forsiktige med hensyn til å passe på BankIDen sin, og at dette kan føre til en svekkelse av brukersteders tillit til BankID. Reglene vil dermed kunne bidra til at digitaliseringen i privat og offentlig sektor bremser opp. At reglene ikke engang er konsekvensvurdert er en klar svakhet ved forslaget.

Komiteen skal nå behandle de innspill de har fått gjennom høringen, og har varslet at ny finansavtalelov skal legges frem for Stortinget for vedtak i løpet av november.

Finans Norge håper at dagens innspill gjør at komiteen tar en ny vurdering av planlagt fremdrift, gjennomfører de delene av lovverket som er tidskritiske, og ber om grundige vurderinger av konsekvensene ved øvrige deler av forslaget.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no