Justeringer i lånegarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Justeringer i lånegarantiordningen

Den statlige lånegarantiordningen er i dag justert for å gi bankene noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

Garantiordningen var ett av flere tiltak for å avhjelpe norsk næringsliv gjennom den krevende perioden som følge av virusutbruddet. Norske banker hadde per 2. september innvilget 3 500 lån under ordningen på til sammen 10,6 milliarder kroner, ifølge opplysninger fra GIEK.

I sommer vedtok EU-kommisjonen endringer i et midlertidig regelverk om statsstøttetiltak under koronautbruddet. Blant annet at ble det åpnet for at små bedrifter (med færre enn 50 ansatte og en omsetning eller balanse under 10 millioner euro) kan motta statsgaranterte lån selv om de har vært eller er i økonomiske vanskeligheter.

– Det er positivt at den norske lånegarantiordningen tilpasses det europeiske regelverket for statsstøttetiltak, samtidig er det viktig å huske på at bankene er uansett pliktige til å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering og yte kreditt til ellers levedyktige bedrifter, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.   

Finansdepartementet skriver i en nyhetsmelding at ESA har godkjent at denne endringen gjennomføres i Norge, slik at vilkåret om at bedriften ikke kan ha vært i økonomiske vanskeligheter delvis kan oppheves for de minste bedriftene.

Finansdepartementets nyhetsmelding: Mer fleksibilitet for bankene i lånegarantiordningen (regjeringen.no)