Finansdepartementet om utbyttebegrensning for norske banker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansdepartementet om utbyttebegrensning for norske banker

Finansdepartementet har i en nyhetsmelding 9. september gjentatt budskapet om at bankene bør avvente med å utdele utbytte i lys av usikkerheten om den økonomiske utviklingen som følge av koronapandemien. Departementet presiserer i meldingen at det legger til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert.

English version: Norwegian Ministry of Finance on bank dividend restrictions

I juni offentliggjorde Det europeiske systemrisikorådet (ESBR) en anbefaling til nasjonale myndigheter om å be banker om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler minst frem til 1. januar 2021. Norske myndigheter går ikke så langt, og knytter bare sin forventning om utbyttebegrensing til utviklingen i norsk økonomi. Dette er således en forventning om utbyttebegrensning som ligger innenfor rammen av den europeiske anbefalingen, og ikke er strengere.

Norske banker er blant de mest solide i Europa, og har levert positive resultater gjennom den krevende perioden. Norske banker har vist at de opptrer ansvarlig.  

Norsk økonomi er i bedring, arbeidsledigheten faller og kapasitetsutnyttelsen øker, det er dermed tegn til at usikkerheten fortsatt vil bli redusert. Norske banker har forholdt seg til anbefalingene fra myndighetene, og har redusert sine utbyttebetalinger vesentlig, og flere utsatte beslutningen til høsten 2020. Utdeling av utbytte hittil i år utgjør klart mindre enn i en normalsituasjon, og bekrefter bankenes ansvarlige tilpasning til dagens situasjon.

Det er positivt at Finansdepartementet i dag gir støtte til forsikringsselskapene til å basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen kapasitet. Norske finansforetak er solide, og er svært bevisst sin viktige samfunnsrolle i å håndtere utfordringene foran oss.

Norske finansinstitusjoner er sterke og ser ikke behov for utbytteforbud

Norsk næringsliv er avhengig av at finansnæringen investerer og yter lån for å skape ny vekst. Norske banker og forsikringsselskaper er svært solide og er en del av løsningen på de økonomiske utfordringene som følger av Covid-19.  Finanstilsynets anmodning ...

Foto av Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge
Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge. Foto: Killian Munch.
Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no