De midlertidige fleksibilitetskvotene kuttes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

De midlertidige fleksibilitetskvotene kuttes

Finansdepartementet har i dag besluttet at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften ikke vil bli videreført etter tredje kvartal. Fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften settes da til de opprinnelige nivåene på 10 prosent generelt og 8 prosent for Oslo.

Finans Norge mener fleksibilitetskvotene burde vært trappet ned gradvis. I tråd med det Finans Norge har argumentert for fremhever departementet at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden, for dem som trenger det.  Det er positivt og viktig, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

I mars ble fleksibiliteten i boliglånsforskriften økt til 20 prosent i hele landet som ett av flere tiltak for å avhjelpe norske husholdninger gjennom en svært krevende periode som følge av koronapandemien. I en nyhetsmelding fra Finansdepartementet sier finansminister Jan Tore Sanner at kravene til bankenes utlånspraksis bør tilbake til normalen, og begrunner dette med at det er tegn til bedring i norsk økonomi og høy aktivitet i boligmarkedet.

– Vi mener Finansdepartementet burde lagt seg på en linje med en mer gradvis innstramming av utlånsreguleringen slik at det gis rom for tilpasning for banker og lånekunder, sier Erik Johansen.

Fortsatt mulighet for avdragsfrihet

Finans Norge argumenterte i sitt høringssvar at det fortsatt er et høyt antall sårbare husholdninger som vil ha behov for midlertidig utsettelse av betaling av renter og avdrag på eksisterende lån. Finansdepartementet presiserte i mars at bankene har mulighet til å innvilge slike utsettelser i inntil seks måneder, uten at det skulle regnes som nye lån etter boliglånsforskriften eller forbrukslånsforskriften. 

Finansdepartementet skriver i dagens melding at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden for dem som trenger det, uten at det skal regnes som et nytt lån. 

– Det er svært positivt at departementet har lyttet til næringen i spørsmålet om adgang til å kunne forlenge den avdragsfrie perioden for de husholdningene som har et behov for dette, sier Johansen. 

Kommende vurdering av utlånsforskriftene

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet. Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd til Finansdepartementet om videreføring og innretning fra 1. januar 2021. Dette forslaget ventes deretter å bli sendt på høring.