Koronaepidemien fører reiseerstatningene til værs

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Koronaepidemien fører reiseerstatningene til værs

Et fly tar av utenfor vinduet på en flyplass
Foto: Adobe Stock Photo

Reiseerstatningene er rekordhøye på grunn av de mange avbestillingene knyttet til koronaepidemien. Etter første halvår er reiseerstatningene på nesten 1,9 milliarder kroner til sammen, hele 700 millioner kroner mer enn etter samme periode i fjor, viser tall fra Finans Norge.

Rundt halvparten av sakene gjelder avbestillinger.

– Mange har kontaktet forsikringsselskapene for å få erstatning for avlyste og avbrutte reiser, og forsikringsselskapene strekker seg langt for å hjelpe.  Avbestillinger står for økningen med nesten fire ganger så mange saker som på samme tidspunkt i fjor, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.


Mindre tyveri, sykdom og reiseulykker

Reiseforsikringen gjelder ikke bare i utlandet, men naturlig nok går erstatningene etter sykdom kraftig ned fordi svært få har reist utenlands og blitt syke i utlandet med behandlingsbehov der. Tyverierstatningene går ned med rundt 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Forsikringsselskapene følger nøye med på utviklingen av reiserådene fra Utenriksdepartementet. Spørsmål om hva den enkeltes reiseforsikring dekker må rettes til forsikringsselskapene.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no

Skadestatistikk første halvår: Mer hjemmekontor og ferie i Norge

Erstatningene for landbasert forsikring hittil i år ble på 22,9 milliarder kr totalt, mot 21,7 milliarder kr i fjor til samme tid. Dette gir en økning på 1,1 milliarder, hvorav reiseskader står for 705 millioner kr av økningen, mens motorerstatningene ble redusert med 254 millioner kr.

Rekordmange båtskader i sommervarmen

Etter første halvår er det rekordmange båtskader. Erstatningene er på 263 millioner kroner mot 211 millioner kroner i samme periode i fjor, viser Finans Norges tall over materielle skader som forsikringsselskapene har rapportert inn.

Båter på sjøen
Foto: Finans Norge

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2020

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2019 og 2018. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.