Hvordan skal Norge lykkes med fremtidens satsing på eksport?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvordan skal Norge lykkes med fremtidens satsing på eksport?

I løpet av de siste 20 årene har Norge tapt markedsandeler på de globale eksportmarkedene, en alvorlig utvikling for en liten og åpen økonomi som den norske. NHO, Eksportkreditt Norge og Finans Norge inviterte til konferanse med blant annet næringsministeren for å rette oppmerksomhet på behovet for omstilling. 

Se hvordan adm.dir. Ole Erik Almlid i NHO, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, adm.dir. Otto Søberg i Eksportkreditt og adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge oppsummerer utfordringene og mulighetene for norske bedrifter med eksportambisjoner.

Hvordan lykkes med fremtidens eksport? from Export Credit Norway on Vimeo.

 

Idar Kreutzer. Foto.
Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finansnæringen og det offentlige virkemiddelapparatet spiller en nøkkelrolle for å løfte frem nye satsinger som kan kommersialiseres og konkurrere på det internasjonale markedet.

Den norske handelsbalansen har over en lang periode vært sterk, med stor andel eksport av olje og gass. Dette har gitt Norge mulighet til å investere kapitalinntektene i det som etter hvert har blitt ett av verdens største statlige investeringsfond.

Ved å se på utviklingen i eksport fra norske fastlandsbedrifter, utenom olje og gass, har derimot norsk næringsliv tapt markedsandeler i konkurransen mot utenlandske bedrifter. Knapt noe OECD-land har hatt svakere utvikling i eksport enn Norge i de siste 25 årene, ifølge en nylig publisert rapport fra analyseselskapet Menon Economics.

− Vi har en jobb å gjøre med organiseringen og innretningen av arbeidet vårt rundt eksport i Norge, både gjennom forenkling og målretting, som legger til rette for internasjonalisering og skalering, sa Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge i sitt innlegg på konferansen.   

Satsing på teknologi og hav

Norsk næringsliv ligger i tet når det kommer til teknologi og kunnskap om havet. Ifølge IEA skal det investeres 1 000 milliarder dollar i havvind i de neste 20 årene. Vi må være med å få finansieringsordninger på plass som gjør at norsk teknologi kan komme ut på verdensmarkedet, sa Kreutzer.

Et eksempel som ble trukket frem var en garantiordning under GIEK som fører til at en obligasjon som utstedes får norsk trippel-A kredittrating, som igjen gjør at norske livselskaper har null i kapitalkrav ved å kjøpe den obligasjonen. En slik garanti fører til at kapitalkostnadene går ned, lønnsomheten går opp og norsk eksport øker, påpekte Kreutzer.

Behov for forenkling av offentlige ordninger

Det er i dag svært mange ulike ordninger å sette seg inn i for den som skal søke, og det samlede virkemiddelapparatet kan oppleves som uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Finans Norge mener at en forenkling av virkemiddelapparatet må være en sentral prioritet.

Medlemmer av Finans Norge, med nær kontakt med brukere av de ulike virkemidlene, erfarer at brukere mangler oversikt over ordningene og kunnskap om hvor relevant informasjon er tilgjengelig. Det er et stort behov for forenkling. Etablering av et felles kontaktpunkt mot det offentlige vil lette bedriftenes prosesser, og en felles digital inngang bør gjennomføres.

− Vi må samle kreftene, og på en helt annen måte skape synlighet og tydelighet. Vi kan ikke gå generelt ut i et stort verdensmarked uten å ta noen valg, og gjøre det ordentlig der hvor vi tar valgene, sa Kreutzer.   

Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no