Hvordan komme i gang med rapportering på klimarisiko – en veileder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvordan komme i gang med rapportering på klimarisiko – en veileder

Vindmøller i solnedgang

Klimarisiko utgjør ett av de viktigste risikoområdene for norsk næringsliv fremover. Finans Norge har utarbeidet en forenklet veileder basert på internasjonalt godkjente prinsipper for å komme i gang med rapportering på klimarisiko.  

Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TFDC) er etablert som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres.

Basert på dette rammeverket har Finans Norge utarbeidet en veileder for å gi norsk næringsliv en introduksjon til arbeidet med rapportering på klimarisiko. Det kan være krevende å komme i gang med dette arbeidet, vi har derfor forsøkt å samle gode tips og råd på et sted.

Lenke til opptak av webinar "Bærekraftig finans og klimarisiko i finansnæringen" 26. august.