En historisk pensjonsreform

Gå til hovedinnhold
Publisert:

En historisk pensjonsreform

Finans Norge støtter i utgangspunktet forslaget til tidspunkt for innføring av egen pensjonskonto. Finans Norge understreker likevel at en så stor reform først bør iverksettes når man er sikre på at pensjonssystemet håndterer at flere titalls milliarder i pensjonsmidler kan flyttes på kort tid og at forbrukerne har fått tilstrekkelig informasjon.

Illustrasjonsfoto: Sparegris og to eldre mennesker som figurer

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar om forskrifter til lovregler om egen pensjonskonto.

– Vi ser frem til at regler om egen pensjonskonto kommer på plass og støtter i hovedsak forslagene til utfyllende forskriftsregler. Vi vil også fremheve at Finansdepartementet har gjennomført en god og bred prosess for utarbeidelse av forskriftene, sier direktør Stefi Kierulf Prytz.

Innebærer flere større endringer

Egen pensjonskonto innebærer flere større endringer i dagens innskuddspensjon. Etter de nye reglene blir pensjonskapitalbevis overført automatisk til den ansattes pensjonskonto i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning. Hver gang den ansatte bytter jobb og får opprettet ny pensjonskonto hos den nye arbeidsgiverens pensjonsleverandør, vil tidligere opptjent pensjon overføres til den nye kontoen. Den ansatte kan også velge sin egen pensjonsleverandør. Dette medfører omfattende strukturelle endringer i pensjonsmarkedet og har også gjort det nødvendig å utvikle en ny infrastruktur. Ifølge Kierulf Prytz er Finans Norge i ferd med å ferdigstille Pensjonskontoregistret AS, som skal legge til rette for at leverandørene kan utveksle nødvendig informasjon seg imellom.

Digitalt førstevalg

Med egen pensjonskonto innføres digitalt førstevalg, som innebærer at kundene informeres via digitale kanaler med mindre de reserverer seg mot dette.

– Dette legger til rette for god og effektiv kommunikasjon mellom leverandør og kunde. Det er positivt at regler om digitalt førstevalg foreslås å tre i kraft 1. september, slik at leverandørene kan informere kundene sine før lovreglene trer i kraft, sier Kierulf Prytz.  

Store summer skal flyttes på kort tid

Lovregler om egen pensjonskonto foreslås å tre i kraft 1. januar 2021. Når egen pensjonskonto innføres skal anslagsvis om lag 1,5 millioner pensjonskapitalbevis flyttes inn i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning i løpet av kort tid. Dette dreier seg om flere titalls milliarder kroner. Finans Norge kartlegger alle nødvendige tiltak for at denne flyttingen kan skje på en betryggende måte.

– En vellykket innføring er viktigere enn selve tidspunktet for innføringen, understreker Kierulf Prytz. Det er et historisk stort omfang av pensjonsmidler som skal flyttes på en gang og viktig at alt er klart for denne flyttingen før reglene settes i kraft.

Pensjonsleverandørene og Finans Norge jobber fortløpende med å legge til rette for at en vellykket innføring skal skje i løpet av kort tid. Dette er imidlertid en ambisiøs tidsplan og dersom det skulle vise seg å være behov for lengre tid før alle biter er på plass bør innføring av lovreglene utsettes.