Bedret lønnsomhet i finansforetakene i andre kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bedret lønnsomhet i finansforetakene i andre kvartal

Lønnsomheten i norske finansforetak ble redusert i første halvår som følge av koronapandemien. Likevel er det bedret lønnsomhet i andre kvartal sammenlignet med første kvartal. Det skriver Finanstilsynet i siste utgave av resultatrapport for finansforetakene.

Nedgangen i den økonomiske aktiviteten og uro i finansmarkedene i løpet av første halvår førte til høyere bokførte tap i bankene og svakere resultater i forsikringsforetak og pensjonskasser. Hovedforklaringen til lavere resultater i bankene var en økning i bokførte tap på utlån, særlig knyttet til petroleumssektoren og i forbrukslånsbanker.

Lavere tapsnivå i andre kvartal

På den annen side har tapsnivåene avtatt fra første til andre kvartal i år. I andre kvartal var tapsnivået på 0,5 prosent av bankenes samlede utlån, om lag det halve av nivået i første kvartal. Norske bankers egenkapitalavkastning var 6,9 prosent i første kvartal, og den tok seg opp til 8,8 prosent i andre kvartal.

– Den norske finansnæringen har vært gjennom en svært krevende periode som følge av koronapandemien, til tross for en betydelig økning i bokførte tap i bankene så har den underliggende lønnsomheten vært god i perioden, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Bankenes netto renteinntekter var i første halvår lavere enn i samme periode i fjor. De fleste bankene reduserte utlånsrentene raskt i starten av koronakrisen, i takt med fallende markedsrenter. Dels som følge av varslingsfristen til personkunder, har innskuddsrenten blitt redusert senere enn utlånsrenten. Finanstilsynet skriver i rapporten at netto renteinntekter for første halvår var likevel høyere enn for årene 2006-2017.

Lavere vekst i forbrukslån

Finanstilsynet skriver i rapporten at veksten i forbrukslån til norske kunder har bremset kraftig opp de siste par årene. Samtidig har det vært en økning i mislighold på nær 4 prosentpoeng siden årsskiftet, til en andel på 19,6 prosent for norske forbrukslånsbanker ved utgangen av andre halvår.

– Vi registrerer at veksten i forbrukslån har bremset opp, samtidig er det viktig å minne om at forbrukslån utgjør en liten andel av husholdningenes gjeld, sier Johansen.

Svakere resultater i forsikringsforetak og pensjonskasser

 Den betydelige markedsuroen i forbindelse med koronakrisen påvirket resultatene til forsikringsforetak og pensjonskasser i første halvår 2020. Aksjemarkedet falt betydelig i første kvartal, men hadde til en viss grad hentet seg inn igjen ved utgangen av første halvår. Verdifall på aksjer og realiserte tap på derivater var de viktigste årsakene til nedgangen i investeringsinntektene og svakere avkastning i første halvår.

Finanstilsynet skriver i rapporten at skadeforsikringsforetakene fikk et resultat før skatt på 11,8 prosent av premieinntektene for egen regning i første halvår 2020, mot 31,0 prosent i samme periode året før.