350 «lærere» har gitt økonomiopplæring til 114.000 unge i 2019 og våren 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

350 «lærere» har gitt økonomiopplæring til 114.000 unge i 2019 og våren 2020

Totalt har 350 «lærere» i Skolemeny-nettverket nådd ut til 114.000 elever i barne-, ungdoms- og videregående skole med økonomiopplæring i 2019 og våren 2020. Nå kommer de nye læreplanene som blant annet skal styrke skolens undervisning i personlig økonomi. Lærere som har behov for bistand til opplæringen, kan kontakte aktørene i Skolemeny. Sammen kan vi bidra til at færre unge havner i luksusfellen.

Illustrasjonsbilde: lærer foran en skoleklasse

Skolemeny-nettverket, som administreres av Finans Norge, gir opplæring til elever i barne-, ungdoms- og videregående skole samt til lærere og lærerstudenter. Til sammen arbeider rundt 350 medarbeidere i nettverket aktivt med opplæring i personlig økonomi.

– Deres innsats er et viktig bidrag for å hjelpe de unge til å styre sin egen økonomi når de skal flytte hjemmefra, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.  

Ikke-kommersielt opplegg

Skolemeny-nettverket består av mange sentrale samfunnsaktører som ønsker å bidra til at unge skal unngå betalingsproblemer og bli bedre økonomiplanleggere. Aktørene tilbyr ikke-kommersielle ressurser til økonomiundervisning i grunnopplæringen.

Nettsiden skolemeny.no gjør de mange læringsverktøyene mer tilgjengelige for lærere som ønsker å gi elevene god økonomiopplæring. Hensikten er å gi lærerne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler til undervisningen. Alt på nettsiden er gratis, ikke-kommersielt og tilpasset kompetansemålene.

Stort omfang

Skatteetaten ved Spleiselaget har alene nådd ut til om lag 50.000 elever. Mange av Finans Norges medlemmer har først og fremst hatt opplæring for elever i ungdomsskoler og videregående skoler ved hjelp av Ungt Entreprenørskaps programmer Økonomi og karrierevalg og Sjef i eget liv. Totalt har de formidlet kunnskap til ca 37.000 elever gjennom disse programmene i perioden.

I tillegg har flere aktører utviklet egne opplegg for økonomiundervisning som de gjennomførte i løpet av fjoråret. Flere var godt i gang med opplæringen på nyåret før koronakrisen satte en stopper for flere planlagte aktiviteter. Nå er de klare for et nytt skoleår.

Noen av aktørene

Foruten Finans Norge med medlemsbedrifter er følgende med i Skolemeny: 
AksjeNorge, ECON, Finansforbundet, Forbrukertilsynet, Handelshøyskolen BI, Kredinor, Verdistiftelsen, Norges Banks kunnskapssenter, NRK Skole, professor Ellen K. Nyhus fra Agderforskning, Senter for bærekraftig utvikling v/Høgskolen Innlandet, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Skattedirektoratet, Ungt Entreprenørskap (UE) og Verdistiftelsen.