Usikret gjeld har fortsatt en nedadgående trend

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Usikret gjeld har fortsatt en nedadgående trend

De siste tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser en fortsatt nedadgående trend for usikret gjeld i Norge. Siste halvår er nedgangen på 10,9 mrd. Det er særlig kredittkortbruken som har gått ned. Den er 7,2 mrd lavere enn ved starten av 2020, og dette til tross for at store deler av samfunnet har åpnet opp igjen. 

Illustrasjonsbilde av en folkemengde

Tallene viser at antall kredittrammer synker samtidig som antall nedbetalingslån øker. Mye av dette kan skyldes at et av finansforetakene har endret sin rapportering fra produkttype faktureringskort til nedbetalingslån, noe som igjen forklarer mye av endringene i volumet i disse to kategoriene. Det kan også forklare hvorfor antall personer med nedbetalingslån øker.

Nyttig verktøy

Statistikken tyder på at mange forbrukere benytter gjeldsinformasjonsforetakene for å få oversikt. Forbruker og finanstrender 2020 fra februar viste at 38 prosent i befolkningen har hørt om gjeldsregistrene, og 15 prosent har vært inne på et register og sjekket gjelden sin.

– Dette viser at gjeldsregistrene er et nyttig verktøy for forbrukerne som vil skaffe seg oversikt og kanskje har behov for å rydde opp i egen økonomi, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Utvidelse av gjeldsregisterordningen

Finans Norge ønsker at gjeldsregistrene blir utvidet til også å omfatte pantesikrede lån, gjeld til det offentlige, all inkassogjeld og gjeld fra folkefinansieringsplattformer med mer og har nylig bedt Barne- og familiedepartementet forsere en slik utvidelse.

– Vi mener at all gjeld bør inngå i gjeldsregistrene, ikke bare usikret kreditt og er glad for at finanskomiteen på Stortinget er av samme oppfatning. En bedre oversikt over gjelden er en fordel for både forbruker og kreditor, sier Nergård.

Tabell som viser gjeldsutviklingen hittil i år
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no