Endringer i kompensasjonsordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i kompensasjonsordningen

Finansdepartementet har forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer.

Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Du kan lese mer om endringene i kompensasjonsordningen på regjeringen.no

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober. Det opplyser regjeringen i en melding.

Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger.

På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om tilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb.