07

Gå til hovedinnhold

07

Usikret gjeld har fortsatt en nedadgående trend

De siste tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon viser en fortsatt nedadgående trend for usikret gjeld i Norge. Siste halvår er nedgangen på 10,9 mrd. Det er særlig kredittkortbruken som har gått ned. Den er 7,2 mrd lavere enn ved starten av 2020, og dette til...

Illustrasjonsbilde av en folkemengde

Nytt regelverk må sikre inkassoselskapenes rolle

I regjeringens arbeid med nytt inkassoregelverk mener Finans Norge at inkassoselskapenes rolle for et velfungerende næringsliv må vektlegges. Det er helt avgjørende for næringslivet at det finnes effektive og gode metoder som sikrer innkreving av utestående gjeld.

Endringer i kompensasjonsordningen

Finansdepartementet har forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer.

Kampanje mot uforsikrede kjøretøyeiere durer videre

I hele vår har det pågått en kampanje fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF) rettet mot uforsikrede kjøretøyeiere. Og kampanjen durer videre gjennom hele sommeren.

Plakat om manglende forsikring. Foto.
Annonsen er laget av Naug & Venner.

Ny restverdiredningsbil i Fredrikstad

En ny restverdiredningsbil er klargjort og på plass for oppdrag i Fredrikstad. Den nye RVR-bilen har mye flott teknisk utstyr og erstatter den 15 år gamle bilen som brann- og redningskorpset i Fredrikstad hadde fra før.

To menn foran RVR-bil. Foto.
Foto: Fredrikstad brannkorps.