Verdens første autorisasjon av robotrådgivning klar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verdens første autorisasjon av robotrådgivning klar

Finansnæringens 12.500 autoriserte rådgivere bistår daglig sine kunder med privatøkonomiske råd. Det stilles strenge krav til faglig kompetanse og etikk slik at rådene som gis er basert på kundens behov. Nå skal de samme kravene gjelde for robotrådgivning, og Norge er først i verden med å innføre en slik autorisasjonsordning for rådgivningsroboter. Også denne autoriseringen skjer gjennom Finansnæringens Autorisasjonsordninger – FinAut.

Illustrasjonsfoto; Robothånd hilser på menneskehånd

Kun 2 av 10 forbrukere har høy tillit til å motta rådgivning fra en digital løsning. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2020. Undersøkelsen viser imidlertid at de fleste forbrukere ikke har benyttet en rådgivningsrobot, og kun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi håper derfor at vår nye autorisasjonsordning for digitale rådgivningstjenester i finans vil bidra til å øke tilliten til slik rådgivning, sier Gry Nergård, styreleder FinAut.

Grundig forarbeid for verdens første robotautorisering

I over ett år har FinAut jobbet frem en autorisasjonsordning som stiller krav til både bedriften, til rådgivningsløsningen og til uavhengig kontroll av at kravene er innfridd, slik at de digitale rådgivningsverktøyene som autoriseres tilfredsstiller kravene til bransjenormen God skikk og annet relevant regelverk, dvs.  de samme strenge kravene som stilles til autoriserte rådgivere i finansnæringen.

– Vi er glade for å si at erfaringene fra piloten som er gjennomført i seks finansbedrifter er svært positive, og at ordningen realiseres som verdens første autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger. Når rådgivningsløsningene har fått tildelt bransjens autorisasjonsstempel, skal forbrukeren kunne forvente at de følger bransjens etiske standard og lovverk på området, forteller Siv Seglem, administrerende direktør i FinAut.

Bilde av Siv Seglem
Siv Seglem, FinAut - foto Sverre Christian Jarild

Operativt tidlig neste år

Ordningen ble enstemmig vedtatt i Finans Norges hovedstyremøte 11. juni, og er allerede vedtatt i Verdipapirfondenes forening. Det er disse organisasjonene som er eiere av FinAut. Autorisasjonsordningen er planlagt å være operativ tidlig i 2021 ved at det åpnes for søknader fra bedrifter som har digitale rådgivningsløsninger.

Fakta om autorisasjonsordningen for digitale rådgivningsløsninger

  • Finansbransjen etablerer autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger fra 2021.
  • Autorisasjonsordningen blir verdens første autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger.
  • Det stilles en rekke krav til bedriften, rådgivningsløsningene og uavhengig kontroll av at kravene er innfridd for å bli autorisert. Kravene baseres på bransjenormen God skikk og annet relevant regelverk.
  • Rådgivningsløsninger som tilfredsstilles kravene som stilles, får tildelt et autorisasjonsmerke.
  • En pilot med seks bedrifter er nylig gjennomført. Deltagere har vært DNB, Kron, Nordnet, Sbanken, SRbank og Storebrand.
  • Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) vil ha ansvaret for ordningen, på lik linje med de øvrige autorisasjonsordningene rettet mot medarbeidere i finansbransjen.

Fakta fra Forbruker- og finanstrender

  • Forbruker- og finanstrender viser at mer enn halvparten av de som har benyttet en robotrådgiver, sier de ikke fikk løst behovene sine. Blant disse er tilliten på samme lave nivå som de som ikke har erfaring, det vil si 2 av 10 med høy tillit.
  • Blant de som fikk løst sine behov under den digitale rådgivningsprosessen, er tilliten betydelig høyere, og på nivå med den generelle tilliten til medarbeidere som gir råd. Her sier 6 av 10 at de har høy tillit til de rådene de får.
  • Forbruker- og finanstrender er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank og skadeforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2.200 intervjuer gjennomført med personer 18 år+ som en panelundersøkelse, i perioden 10.–24. februar 2020. Internettpanelet er representativt for befolkningen.
Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no

– Vi er glade for å si at erfaringene fra piloten som er gjennomført i seks finansbedrifter er svært positive, og at ordningen realiseres som verdens første autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger.

- Siv Seglem

adm.direktør FinAut