Midlertidige endringer i utlånsregulering videreføres ut tredje kvartal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Midlertidige endringer i utlånsregulering videreføres ut tredje kvartal

Finansdepartementet har besluttet å videreføre økte fleksibilitetskvoter i boliglånsforskriften ut tredje kvartal. Samtidig er også unntak i forbrukslånsforskriften videreført. Beslutningen om å videreføre endringer i utlånsreguleringen er i tråd med Finans Norges høringssvar.

Som følge av det økonomiske sjokket og høy andel permitteringer etter virusutbruddet besluttet Finansdepartementet den 23. mars en midlertidig økning i fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent. Det ble samtidig presisert at boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften skulle gi bankene adgang til å innvilge avdrags- og renteutsettelse på eksisterende lån i inntil seks måneder.

Den 30. april ble det gitt unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften frem til 30. juni til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. Det ble stilt krav om at unntaksbestemmelsen kun gjelder dersom renten på lånet er 5 prosent eller lavere, at lånebeløpet utgjør 45 ganger dagpenger eller et lavere beløp, og at lånet skal innfris samtidig med utbetaling av dagpenger fra NAV.

Beslutningen om å videreføre endringer i utlånsreguleringen er i tråd med Finans Norges høringssvar avgitt den 4. juni.

– Beslutningen om å videreføre økt grad av fleksibilitet i utlånsreguleringen er et viktig og riktig grep fra regjeringen for å støtte husholdninger som fortsatt har behov for avdragsutsettelser og refinansiering i denne krevende perioden, sier Sveinung Sleire, kommunikasjonssjef bank og kapitalmarked i Finans Norge.  

Det er fortsatt svært mange forbrukere som fortsatt vil ha en lavere inntekt enn før krisen inntraff, samtidig som perioden med hel eller delvis utsettelse av gjeldsbetjening må avsluttes eller nærmer seg slutten.

– Det er fint at unntakene i utlånsreguleringen videreføres, samtidig bør det rettes oppmerksomhet mot forbrukere som vil få behov for større fleksibilitet knyttet til den femårige løpetidsbegrensningen, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.