Et arbeidsliv for alle

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Et arbeidsliv for alle

Illustrasjonsbilde: Et regnbueflagg med teksten Et arbeidsliv for alle

Juni er pride-måned, og som i fjor hadde vi også i år tenkt å gå i tog under Oslo Pride Parade. Det har pandemien satt en stopper for, men budskapet er fortsatt viktig. Vi ønsker oss et arbeidsliv for alle, med mangfold og inkludering.

– Vi heier på mangfold i arbeidslivet, og mener at dette egentlig er en selvfølge i 2020. Å vise vår støtte til Pride er en måte å vise dette på, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Pride er gjennom flere år blitt en folkefest for alle, men i år blir det en litt annen form for markering rundt om i landet. Blant annet vil Oslo Pride arrangere et virtuelt paradeshow lørdag 27. juni som streames på https://vier.live/c/oslopride, og gjennom uken 19. til 28. juni viser de livesendinger og talkshow.

Mangfold i finans

Flere av Finans Norges medlemsbedrifter har egne pride-aktiviteter i juni, nettopp for å vise hvor viktig det er å fremme en kultur som er åpen og inkluderende.

– Finans Norges holdning er at finansbedriftenes ansatte bør speile mangfoldet i samfunnet knyttet til kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, ulik kulturell og sosial bakgrunn, sier Opdal Kerr.

Hun viser til Finans Norges posisjon for mangfold der det blant annet står at bedriften må skape arbeidsplasser som er fri for seksuell trakassering eller trakassering på andre grunnlag, og øke kompetansen om ubevisst kjønnsdiskriminering og stereotyper for å bidra til et trygt arbeidsmiljø for alle.

Posisjon for mangfold og likestilling