Endringer i forskrift om spillbetalingsformidling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i forskrift om spillbetalingsformidling

Finans Norge publiserte 16. juni et rundskriv om endringer i reglene om forbud mot formidling av pengespill. Endringene har betydning for bankenes praksis og forholdet til annet regelverk.

Alle foretak som yter betalingstjenester i Norge har i utgangspunktet ikke lov til å formidle innsats og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Forbudet er nærmere regulert i forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse. Forskriften er endret med virkning fra 1. juni 2020. I forbindelse med endringene er det presisert at betalingsformidlingsforbudet gjelder generelt; det omfatter ikke bare transaksjoner som skjer direkte til og fra pengespillselskap, men gir også hjemmel for Lotteritilsynet å treffe vedtak om avvisning av transaksjoner til og fra betalingsformidlere som formidler transaksjoner på vegne av pengespillselskap. I forskriften er det for øvrig gjort tre sentrale endringer av betydning, disse er; i) Lotteritilsynet kan fatte vedtak om avvisning av betalingstransaksjoner identifisert ved foretaksnavn, ii) undersøkelsesplikt for foretakene og iii) opplysningsplikt overfor Lotteritilsynet.

Finans Norge gir i rundskrivet informasjon om endringene i regelverket, og om dialogen med Lotteritilsynet og Finanstilsynet knyttet til disse endringene. Det er fortsatt uklarheter knyttet til enkelte forhold i forskriften og Finans Norge forventer at det vil komme avklaringer etter hvert.