Ber departementet forsere utvidelsen av gjeldsregistrene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ber departementet forsere utvidelsen av gjeldsregistrene

Når man nå ser hvilken verdifull virkning gjelsregistrene har, bør disse også optimaliseres for å få enda bedre virkning. – En utvidelse av registrene til å omfatte all gjeld, ikke bare usikret kreditt som i dag, er et naturlig steg, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård. Finans Norge registrerer at en samlet finanskomite på Stortinget ønsker en slik utvidelse og ber Barne- og familiedepartementet forsere fremdriften.

Illustrsjonsfoto: En mann som holder et forstørrelsesglass over et dokument

Finansbransjen har tidligere tatt til orde for en slik utvidelse, og deler dermed komiteens ønske.

– Vi er kjent med at Barne- og familiedepartementet skal foreta en evaluering av gjeldsinformasjonsloven i 2021. Vi mener at en slik utvidelse av registrene bør kunne utredes og gjennomføres i løpet av høsten 2020, sier Nergård som tilbyr departementet bistand fra Finans Norge i utredningsfasen.

Utvidelsen av ordningen bør omfatte pantesikrede lån, gjeld til det offentlige, all inkassogjeld og gjeld fra folkefinansieringsplattformer med mer.

Svindelavvergende tiltak

Finans Norge er også opptatt av at utvidelsen av gjeldsinformasjonsregistrene kan gjøre det lettere å motvirke svindel.

– For eksempel ville det være lettere å avdekke forsøk på svindel dersom registeret ga oversikt over alle innvilgede lån, ikke bare utbetalte, ettersom svindel ofte retter seg mot flere banker samtidig. Dette er også viktig sett opp mot den foreslåtte avslagsplikten i finansavtaleloven, sier Nergård.

Ønsker bedre og mer brukervennlige løsninger

I tillegg til ønsket om gjeldsregistre som viser alle typer gjeld, tar Finans Norge opp en del andre forhold i brevet til departementet.

– Når det først skal gjøres endringer, har vi også andre forslag som kan gjøre gjeldsinformasjonstjenestene enda bedre og brukervennlige. Vi håper departementet ser på våre innspill og tar de til følge, avslutter Finans Norges forbrukerpolitiske direktør.