Skadestatistikk 1. kvartal: Bilbrann og stor næringsbyggbrann

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk 1. kvartal: Bilbrann og stor næringsbyggbrann

Erstatningene for landbasert forsikring i 1. kvartal i år var på 12,9 milliarder kr – en økning på 1,3 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor. Reiseskadene står for den største økningen med over 600 millioner kr fra samme tid i fjor. Brannskadene på næringsbygg økte med nesten 300 millioner kr.

Motorkjøretøy – bilbrannrekord, men færre kollisjoner

På motorkjøretøy er antall meldte skader 2 prosent færre enn i fjor, og erstatningene ble redusert med 1 prosent til 4,453 milliarder kr. Denne reduksjonen skyldes en kombinasjon av bedre kjøreforhold i det sentrale østlandsområdet og en «koronaeffekt». Koronatiltakene medførte mindre bilbruk i rush-tiden, men vil bare innvirke de siste 2,5 ukene i første kvartal.

Erstatning etter kasko og ansvar ble redusert med 7 prosent fra i fjor til samme tid. Og antall meldte kaskoskader er redusert med rundt 10 prosent. Som følge av brannen i et parkeringshus i Sola i januar er det meldt rekordmange bilbranner; fra drøye 800 bilbranner i kvartalet til nå over 2000. Erstatningene etter bilbrann økte til 200 millioner kr, fra “normalen” på rundt 70-80 millioner kr.

Reise – rekord i avbestillinger

Som følge av UDs reiseråd i forbindelse med koronautbruddene, økte erstatningene på avbestilling til nesten 580 millioner kr, mot 129 millioner kr i fjor. Til sammen ble det erstattet reiseskader for 1,3 milliarder kr hittil i år fra 670 millioner kr i fjor.

Brann i næringsbygg

Brannerstatning på næringsbygg økte fra 775 millioner kr i fjor til 1,071 milliarder kr i år. Dette kan blant annet skyldes brannen i parkeringshuset på Sola.

Rekordhøye reiseerstatninger etter koronautbruddet

Reiseerstatningene har økt kraftig etter koronautbruddet. Det viser tallene forsikringsselskapene har rapportert inn til Finans Norge for første kvartal i år.

strand mennesker, foto.
Mange har måttet avlyse sine ferieplaner på grunn av koronautbruddet, noe som har resultert i rekordhøye erstatninger fra forsikringsselskapene. Det har vært en dobling i antall og erstatninger sammenlignet med samme tidsperiode i fjor.