Revidert nasjonalbudsjett 2020 – Finans Norges budskap til Stortinget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett 2020 – Finans Norges budskap til Stortinget

Finans Norge har fredag levert skriftlig innspill til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2020. Det reviderte budsjettet er et uttrykk for de krevende forholdene i norsk økonomi som følge av koronakrisen.

Finansnæringens rolle på veien ut av krisen

Finans Norge har i vårt innspill lagt vekt på finansnæringens viktige rolle som støttespiller både i håndteringen av de akutte krisetiltakene og i omstillingene som vil være nødvendig for gjenreisingen av økonomien. God håndtering av overgangen mellom de omfattende krisetiltakene i økonomien og en normalisert hverdag, blir utslagsgivende for hvor godt Norge kommer ut av den økonomiske nedgangen som følge av koronakrisen.

Omstilling basert på digitalisering, bærekraftige løsninger og kompetanse

Finans Norge har særlig pekt på at veien ut av krisen må føre til omstilling basert på økt digitalisering, grønn konkurransekraft og nye arbeidsplasser og et kompetanseløft som reflekterer næringslivets behov i tiden fremover.

Rammebetingelser og finansieringskapasitet

For at finansnæringen skal kunne oppfylle sin viktige samfunnsrolle, er det viktig med gode rammebetingelser som virker etter sin hensikt. I forbindelse med RNB, har Finans Norge særlig bedt Stortinget om å påse at innretningen og praktiseringen av bankregelverket ikke får medsyklisk virkning, og dermed forsinker og vanskeliggjør økonomisk gjenreising.

Finans Norge har også bedt Stortinget om å støtte opp om tiltak og virkemidler som bidrar til bedre kapitaltilgang til næringslivet i en periode der behovet antas bli omfattende.

Lillian Andenæs

Lillian Andenæs

seniorrådgiver næringspolitikk

410 42 704 lillian.andenes@finansnorge.no