Norges Bank kutter styringsrenten til rekordlave null prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank kutter styringsrenten til rekordlave null prosent

Norges Bank har besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent. Det skriver banken i en pengepolitisk oppdatering publisert 7. mai. Rentekuttet kommer som følge av at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått på grunn av koronapandemien.  

Foto av sentralbanksjef Øystein Olsen
Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanken fremhever at tilbakeslaget i norsk økonomi forsterkes av at landene rundt oss også er sterkt rammet av virusutbruddet, og at oljeprisen har falt mye. Lavere oljepris har også bidratt til å svekke kronekursen.

Forventer at aktiviteten vil ta seg opp

Norges Bank forventer at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men at det trolig vil ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Sentralbanken skriver videre at lave renter ikke kan forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå.

– Sentralbanken har i dag satt ned styringsrenten til et rekordlavt nivå. Både penge- og finanspolitikken er nå svært ekspansivt innrettet for å motvirke tilbakeslaget i norsk økonomi. Vi merker oss at sentralbanksjef Øystein Olsen signaliserer at styringsrenten ikke vil bli satt ytterligere ned, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Utviklingen i styringsrenten. Graf.
Sveinung Sleire

Sveinung Sleire

kommunikasjonssjef

942 85 285 sveinung.sleire@finansnorge.no