Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2020

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2019 og 2018. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.