Frist til oppfyllelse av MREL med etterstilt gjeld utsettes til januar 2024

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Frist til oppfyllelse av MREL med etterstilt gjeld utsettes til januar 2024

Finanstilsynet har etter anmodning fra Finans Norge besluttet å utsette fristen til oppfyllelse av minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) med etterstilt gjeld til 1. januar 2024.

Med bakgrunn i de krevende markedsforholdene som følge av koronaviruset har Finans Norge foreslått å utsette fristen for oppfyllelse av MREL-krav med etterstilt gjeld til 1. januar 2024, opprinnelig satt til 31. desember 2022. Finanstilsynets beslutning om utsettelse er i tråd med slik fristen er i det reviderte europeiske krisehåndteringsregelverket for banker (BRRD2). Det er åtte banker som hittil har fått et MREL-vedtak, ytterligere vedtak vil fattes i desember 2020 ifølge tilsynet.

Finans Norge har videre anmodet om at seniorobligasjoner utstedt etter 1. januar 2020 kan medregnes i oppfyllelsen av kravet frem til den utsatte fristen. Dette forslaget ble avvist av Finanstilsynet. Avslaget begrunnes med viktigheten av at bankene kommer i gang med utstedelse av etterstilt gjeld i løpet av 2020, og at det er gjennomført flere slike utstedelser internasjonalt i løpet av de siste månedene.