Forsikringsselskapene godt forberedt på vårflom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsselskapene godt forberedt på vårflom

Flom Nea 2017. Illustrasjonsbilde.
FRYKTER FLOM: Her fra flom i Nea i 2017.

Forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool er godt forberedt på mulige skader som følge av vårflom.

– Mange steder i landet er det varslet mildere vær i neste uke. Dette kombinert med store snømengder i fjellet, gjør at vi følger ekstra nøye med på utviklingen. Flommen er riktignok ventet noe senere, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal Finans Norge.

Forsikringsselskapene har lang erfaring med flomskader og er klare til å hjelpe.

Hvis det er fare for at vannmassene kan nå hus, eller andre bygninger, er det viktig å rydde unna gjenstander fra kjellere og hager. Biler kan det også være aktuelt å flytte til en sikker plass.

– I en rekke kommuner er det nå gjort gode forberedelser, for å forebygge og bistå dersom skade skulle oppstå, sier Neverdal.

Følg med på varslene

I 1995 førte ekstremflommen «Vesleofsen» til naturskader for rundt 1,5 milliarder kroner på hus og bygninger. Dette er den mest omfattende vårflommen vi har hatt med enorme erstatninger, viser tall fra Finans Norge.

– God varsling er viktig. Vi anbefaler å følge godt med på varsom.no, sier Neverdal.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no