Sparer kundene for måneder med saksbehandling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sparer kundene for måneder med saksbehandling

Ved å dele data digitalt mellom NAV og livsforsikringsselskapene vil saksbehandlingstiden for kundene i forbindelse med uføreytelser kunne gå ned fra flere måneder til noen få dager. En ny løsning for sikker deling av data har vært under utprøving, og vil nå gradvis tas i bruk av alle selskapene.

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobe Stock Photo

Løsningen er en del av det store digitaliseringsprosjektet DSOP – digital samhandling offentlig privat – som er et samarbeid mellom finansnæringen og en rekke offentlige etater.

Samarbeidet mellom NAV og livsforsikringsselskapene er et av de siste DSOP-prosjektene, og handler altså om hvordan de kan dele data digitalt om personer som søker ulike ytelser hos NAV og som også har rett på uføre-utbetalinger fra forsikringsavtalene sine.

Erfaringene fra Storebrand, som har testet ut løsningen lengst, viser at gjennomsnittlig behandlingstid er gått ned fra mer enn fire måneder (128 dager) til ti dager.

Må gi samtykke

Utvekslingen av data er basert på samtykke fra forsikringstakerne som søker om uføreytelser, hvor bruker logger seg på forsikringsselskapets nettsider og melder inn et krav om forsikringsdekninger. Brukeren gir gjennom sitt samtykke i portalen forsikringsselskapet en fullmakt til å hente den informasjonen som selskapet trenger fra NAV. NAV sjekker i denne prosessen at samtykke er gitt, og deler dataene digitalt (på en sikker måte) med pensjonsleverandørene.

Søkere som får et vedtak om ulike støtteordninger fra NAV har derfor ofte også krav på penger fra forsikringsavtalene sine. Dette kan være avtaler som enten arbeidsgiver har kjøpt til sine ansatte, eller ordninger den enkelte har kjøpt selv.

Enklere og mye raskere for kundene

Til nå har tre selskap koblet seg på løsningen: Storebrand, KLP og DNB. De øvrige selskapene vil kunne kobles på etter hvert som de er klare. Den store gevinsten for forsikringskundene, er spart behandlingstid.

DNB Liv: Behandlingstiden kan senkes ytterligere

Marita Kørra Grande. Foto.– Dette samarbeidet med NAV og forsikringsselskapene har gitt en veldig god løsning både for kundene våre og oss som selskap.  Behandlingstiden har sunket betraktelig fra flere uker til helt ned i en dag for enkelte kunder. I tillegg er dette en løsning som sikrer at kundens informasjon blir oversendt på en trygg og sikker måte. Vi ser også at dataene vi får fra NAV er i en form som gjør det lettere for oss å kunne automatisere flere av våre prosesser, noe som vil kunne redusere behandlingstiden ytterligere, sier Marita Kørra Grande, direktør kundeoppgjør i DNB Liv.

Legger NAVs vurderinger til grunn

Når forsikringsselskapene skal utbetale penger, legger de NAVs vurderinger om uførhet til grunn. I og med at informasjonen i slike saker er basert på enkeltpersoners helsesituasjon (dvs. dermed er svært personsensitive opplysninger) har man inntil nå måttet utveksle denne informasjon manuelt og per post.

Brukerne må i dag manuelt sende dokumentasjon både til forsikringsselskap og til NAV (og gjerne via de enkelte NAV-kontorene rundt omkring i landet). Resultatet har vært en svært lang og kronglete saksbehandling med mange purringer for folk som allerede har nok annet å tenke på. Den tid er nå forbi.

Storebrand: Mye enklere for kundene

Kasper Hjemdal. Foto.Erfaringene fra Storebrand som har testet ut løsningen lengst, viser altså at gjennomsnittlig behandlingstid er gått ned fra 128 dager til 10 dager. Totalt har Storebrand alene spart kundene for 62.000 saksbehandlingsdager fra kravene er meldt til pengene utbetalt. Når alle selskapene er koblet opp, vil man få tilsvarende besparelser for alle kundene i alle selskapene.

– Tilgangen på digital informasjon fra NAV har gjort det mulig for oss å gjøre livet til kunder som opplever langvarig sykdom, mye enklere, sier forretningsutvikler i Storebrand, Kasper Hjemdal.

– Gjennom å automatisere saksbehandlingen har vi redusert behandlingstiden fra 128 til 10 dager. Også ved manuell saksbehandling har vi gode resultater. Vi benytter kun digital informasjon i over 70 prosent av sakene og sparer med det mye tid. Samarbeidet gir oss også ytterligere mulighetsrom for automatisering og en enda enklere tilværelse for våre kunder, sier Hjemdal.

KLP: Stort innsparingspotensial

Torun Wahl– Resultatet av dette samarbeidet er bra både for oss i KLP og for kundene. Men det kanskje viktigste er at uførepensjonistene får en raskere behandling av sine søknader og deretter utbetaling, sier Torun Wahl, administrerende direktør i KLP Bedriftspensjon AS.

– For å ta et eksempel; Før denne løsningen kom på plass kunne en slik søknad ta fra en til to måneder å behandle, nå kan det ta ti minutter. Det er riktig vei å gå, sier Wahl

Digital samhandling offentlig privat (DSOP)

En rekke statlige aktører som Skatteetaten, Brønnøysundsregistrene, NAV, Politiet, Kartverket og Digitaliseringsdirektoratet har sammen med finansnæringen tatt for seg en rekke situasjoner der man må dele data. Prosjektet går under navnet Digital samhandling offentlig privat (DSOP). Slike prosjekter involverer både bank og forsikringssiden.

Ved å digitalisere denne delingen av data, har man spart samfunnet for flere titalls milliarder kroner i form av økt effektivitet og bedre data. I tillegg bidrar mange av prosjektene til bedre kundeopplevelser for forbrukerne.  

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no

Digitale forbrukere er en styrke under koronakrisen

Norske forbrukere er helt i front når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger fra offentlige og private virksomheter. Det er en stor fordel nå under koronakrisen. 1,3 millioner kunder bruker nettbank eller mobilbank hver dag, ifølge Forbruker- og...

Dame med mobiltelefon. Illustrasjonsfoto.
Foto: Chaay_tee/Adobe Stock Photo.

Astrup: DSOP er et eksempel til etterfølgelse

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor understreker behovet for et godt tillitsbasert samarbeid mellom offentlige og private virksomheter til beste for borgerne og samfunnet. Samarbeidet mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundreg...

Nikolai Astrup. Foto.
Foto: Fotograf Sturlason/UD