05

Gå til hovedinnhold

05

Veien ut av krisen er grønnfarget

Regjeringen la fredag frem en grønn omstillingspakke for næringslivet. Finans Norge mener at denne pakken vil kunne bidra til nødvendig satsing på forskning og innovasjon som kan forsterke den grønne omstillingen. Men, om vi skal lykkes er det nødvendig med...

Svekket lønnsomhet i norske finansforetak som følge av koronakrisen

Lønnsomheten i norske finansforetak er vesentlig svekket som følge av koronakrisen. Det skriver Finanstilsynet i en kvartalsvis resultatrapport for finansforetakene. Stor uro i finansmarkedene og brått fall i den økonomiske aktiviteten har gitt økte bokførte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser, skriver tilsynet i rapporten for første...

Stadig flere har behandlingsforsikring

Stadig flere arbeidsgivere kjøper behandlingsforsikring til sine ansatte. 642 000 har en slik forsikring, viser tall fra Finans Norge for første kvartal. Dette er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Lansering: ny rapport om grønne lån

Finans Norge og Eksportkreditt Norge inviterer den 3. juni til gratis webinar der vi vil lansere en ny rapport om grønne lån med etterfølgende debatt.

Skadestatistikk 1. kvartal: Bilbrann og stor næringsbyggbrann

Erstatningene for landbasert forsikring i 1. kvartal i år var på 12,9 milliarder kr – en økning på 1,3 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor. Reiseskadene står for den største økningen med over 600 millioner kr fra samme tid i fjor. Brannskadene på næringsbygg økte med nesten 300 millioner kr.

Ny rekord i bilbrannerstatning

Bilbrannerstatningene er rekordhøye som følge av den kraftige brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn i begynnelsen av januar. Erstatningene etter bilbranner økte til mer enn 200 millioner kroner i første kvartal 2020, mot rundt 80 millioner kroner...

Brente biler i Sola parkeringshus. Foto.
Etter brannen i parkeringshuset på Sola i januar. Foto: Stine Neverdal.

Varierende kvalitet på fremtidsfullmakter

Sivilrettsforvaltningen opplever at kvaliteten på fremtidsfullmakter er varierende, og at det ofte oppstår tvil angående hvilket handlingsrom fullmektiger egentlig har fått. For å sikre at fullmaktene som opprettes er fullstendige og gyldige, har Sivilrettsforvaltningen opprettet et informasjonsskriv som bankene kan benytte i dialogen med sine kunder. (PDF)

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2020

Statistikken viser utvikling i antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2019 og 2018. Her vises også markedsandelen for skadeforsikringsselskapene på ulike produktområder, og andelen fordelt på privatforsikring og næring. Statistikken gjelder landbasert norsk forsikring.

Pensjonsmarkedet preges av koronasituasjonen

Innskuddspensjonsmarkedet preges av koronakrisen. Fallet i verdipapirmarkedene reduserte den totale kapitalen i innskuddspensjon med om lag 10 prosent i løpet av første kvartal i år. Fallet utgjorde 33 milliarder kroner. Det viser ny statistikk fra Finans Norge.

Sparer kundene for måneder med saksbehandling

Ved å dele data digitalt mellom NAV og livsforsikringsselskapene vil saksbehandlingstiden for kundene i forbindelse med uføreytelser kunne gå ned fra flere måneder til noen få dager. En ny løsning for sikker deling av data har vært under utprøving, og vil n...

Illustrasjonsbilde
Foto: Adobe Stock Photo

Forsiktig økning i forbruksgjelden

Etter at deler av samfunnet vårt har begynt å åpne opp igjen, har som ventet også forbruksgjelden steget. Kredittkortbruken økte med 2 milliarder kroner i perioden 27. april til 11. mai. Den samlede forbruksgjelden er likevel mye lavere enn i januar måned....

Illsutrasjonsbilde: Shopping med kortet i hånden
Foto: Adobe Stock

One size does not fit all...

Det er ikke uten risiko når EU-kommisjonen samler organisasjonene med europeisk perspektiv for å finne europeiske løsninger på gjenoppbygning etter mange ulike nasjonale tiltak under koronakrisen. Å samle erfaringer fra alle kan lett føre til at det som var en vellykket reaksjon i ett land, kan ses som så god at den bør gjøres europeisk selv om den ikke egentlig passer noe...

Lite rom for lønnstillegg i finans

Bakteppet for årets lønnsoppgjør i finans er tungt preget av koronakrisen. Aldri før har det vært viktigere at konkurranseutsatte bedrifter får danne normen for årets lønnsoppgjør, og at de etterfølgende oppgjør følger opp.

Illustrasjonsbilde: En som sitter og leser et regnskap

BankID-lovgivning må treffe der den skal

Lovgivning må treffe der den skal, og ikke ha konsekvenser som går ut over både enkeltmennesker og samfunnet. Det skriver forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i e24 i et tilsvar til Jussbuss. Les hele innlegget.

Høyt tempo hos rådgivere som vil autoriseres

FinAuts tall for 1. kvartal viser en markant økning i gjennomførte kunnskapsprøver. Spesielt i mars ble rekordmange kunnskapsprøver avlagt. Over 1500 kunnskapsprøver ble gjennomført, mer enn dobbelt så mange som samme periode i fjor. Dette til tross for at strenge koronatiltak ble innført i midten av mars.

Norges Bank kutter styringsrenten til rekordlave null prosent

Norges Bank har besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent. Det skriver banken i en pengepolitisk oppdatering publisert 7. mai. Rentekuttet kommer som følge av at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått på grunn av koronapandemien.  

Foto av sentralbanksjef Øystein Olsen
Sentralbanksjef Øystein Olsen

Det er en vesentlig forskjell på bankkort og eID

I et innlegg i DN skriver informasjonsdirektør Tom Staavi at konsekvensen av forslaget til ny finansavtalelov er at myndighetene inviterer til oppblomstring av svindel med 12.000 kroner i egenandel. Det kan få store konsekvenser for utviklingen av elektroniske ID-er. Les innlegget på DN.no.