Ny finansavtalelov: Et stort tilbakeskritt for norsk digitalisering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny finansavtalelov: Et stort tilbakeskritt for norsk digitalisering

Korona-krisen har vist hvor avgjørende viktig det er å ha en elektronisk ID-løsning som brukes av «alle» og som tjenestetilbydere har tillit til. Uten denne ville vi ikke kunnet lage digitaliserte tjenester som kompensasjonsordning.no og koronaportal på NAV for de permitterte. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen velger å utfordre bruken av elektronisk signatur og hvem som kan få tilgang til elektronisk ID.

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon for ny finansavtalelov. Finans Norge vil studere dokumentet nøye og bidra til en konstruktiv prosess for å få på plass et godt og balansert rammeverk for forholdet mellom finansnæringen og kundene.

Proposisjonen er på hele 800 sider. Finans Norge har ikke fått studert det i detalj, men på et område slår vi allerede nå på nytt alarm.

I proposisjonen viderefører regjeringen forslaget fra lovutkastet om å innføre en ansvarsbegrensning for brukere av e-signatur i finansavtaler, for eksempel ved opptak av et lån. Ansvaret for deg og meg begrenses til 12.000 kroner hvis vi har vært uaktsomme med passordet vårt, noen har fått tilgang til det og tatt opp lån i vårt navn. Kun ved forsett, blir kunden ansvarliggjort for hele beløpet. Det sier seg selv at forsett er umulig å bevise i de aller fleste saker.

I praksis betyr forslaget at man åpner for utstrakt svindel med 12.000 kroner som egenandel fordi det kreves at du har delt passordet med vilje for å bli ansvarlig for større beløp enn 12.000 kroner. Det er nærmest umulig å bevise en slik vilje fordi det er ord mot ord, det skjer i private hjem og det samtidig stilles strenge beviskrav for å anse handlingen bevist.

BankID har om lag 4,2 millioner brukere. Det har åpnet for muligheten til at vi har kunnet digitalisere og effektivisere alle prosesser knyttet til også det offentliges tjenester. Det er derfor finansnæringen nå slår alarm. Vil et begrenset ansvar som foreslått gjøre folk mindre oppmerksomme og passe dårligere på sitt hemmelige passord? Hva da med tilliten til den elektroniske ID-en?

Totalt sett vil dette forslaget uansett øke kostnadene for det norske samfunnet, en kostnad som til syvende og sist havner hos deg og meg. Bankene som med forslaget får et kraftig økt ansvar ved misbruk, for eksempel på grunn av kunder som har delt sine passord, vil måtte innføre fordyrende, tidskrevende og lite brukervennlige ekstra tiltak for alle for å sikre at den som bruker BankID faktisk er eieren av den.

Det vil også antagelig ha den konsekvens at ikke alle vil få utstedt BankID, utstederne vil etter dette måtte bli strengere. Det vil få alvorlige konsekvenser for individet i en verden som allerede er digitalisert og avhengig av en elektronisk ID.

Finans Norge har helt siden forslaget om ny finansavtalelov kom i 2017, argumentert med at elektroniske ID-er er et komplekst tema som berører mange bruksområder, og at det har store konsekvenser å særregulere bruk av elektronisk ID i finansavtaler. Derfor mener vi fortsatt at Stortinget bør skille ut dette fra finansavtaleloven og be regjeringen komme tilbake med en helhetlig vurdering og lovutkast som regulerer rettigheter, plikter og ansvar ved all bruk av elektroniske ID-er, også i sammenheng med finansavtaler.

Det er nok å tenke tilbake på de siste ukene. Uten en effektiv digital ID som BankID, ville vi aldri klart å lage effektive systemer og hjulpet folk og bedrifter i en kritisk økonomisk situasjon så raskt som vi har klart. Både med tanke på å utvikle kompensasjonsordning.no og hvordan permitterte har kunnet kommunisere med NAV. Dette bør være et signal til Stortinget om viktigheten av å ikke fjerne insentivet den enkelte bruker har for å hemmeligholde påloggingen til sin elektroniske ID. Med de reglene som er foreslått vil tillit til enhver elektronisk ID bli utfordret, brukerstedene vil kanskje ikke kunne basere seg på elektronisk pålogging som førstevalg og Norge kan bli satt flere år tilbake i digitalisering.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no