Naturskadeordningene i Norge mangler insentiver til forebygging

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskadeordningene i Norge mangler insentiver til forebygging

Vi må forebygge naturskader i Norge, selv om vi har en naturskadeforsikringsordning som sikrer bred tilgang til forsikring uavhengig av risiko. Klimarisiko kan gi utfordringer for naturskadeforsikring og skadeforebygging, men det mangler insentiver til å forebygge.

Foto av et flomrammet hus

Erfaring fra skadeutbetalinger viser at samme geografiske områder ofte rammes gjentatte ganger av naturskadehendelser. Og det utbetales erstatning hver gang skader oppstår.

– Har vi bygd oss sårbare for klimaendringene og virker dagens kompensasjonsordninger slik de bør? spør Mia Ebeltoft, fagsjef i Finans Norge.

Er tiden inne for å revurdere naturskadeforsikringsordningen?

Ikke mindre enn fire NOUer har pekt på at naturskadeforsikringsordningen mangler insitamenter til forebygging. NOU-utvalget som så på klimarisiko og norsk økonomi (NOU2018:17) mente at tiden er inne for å vurdere om naturskadeforsikringsordningen er hensiktsmessig innrettet og at den bør revurderes for å gi sterkere insentiver til å investere i skadeforebyggende tiltak.

Forskere som har vurdert ordningen har konkludert med at ordningene langt på vei er en sovepute for kommunene og deres vilje til forebyggingstiltak. De mener også den kan hindre at man unngår å bygge i sårbare områder.

– Finans Norge ønsker å følge opp klimarisikoutvalget. Vi valgte å benytte vårt samarbeid med Sintef og Klima2050 og initierte i fjor et forskningsprosjekt med mål om å få fram helhetsbildet og kompleksiteten i egen ordning og samtidig se om vi kan lære fra andre lands naturskadeordninger.

Rapporten vil inngå i arbeidet og dialogen Finans Norge har etablert, og med Naturfareforum som er myndighetenes tverrsektorielle nettverk bestående av ti etater og KS.

Behov for helhetlig og politisk koordinert klimatilpasning

Klimarelaterte skader med skader på private og offentlige bygninger og kritisk infrastruktur øker og koster samfunnet mange milliarder per år. Hvor mye vet ingen. Et bredt spekter av lover og regler blir truffet av klimaendringene med dertil like mange...

Veltet tre over hus. foto.
Mia Ebeltoft,i Finans Norge, påpeker behovet for forebygging av naturskader og koordinert arbeid med klimatilpassning. Kronikken var første gang publisert på bygg.no 19. mars 2020.