04

Gå til hovedinnhold

04

Naturskadeordningene i Norge mangler insentiver til forebygging

Vi må forebygge naturskader i Norge, selv om vi har en naturskadeforsikringsordning som sikrer bred tilgang til forsikring uavhengig av risiko. Klimarisiko kan gi utfordringer for naturskadeforsikring og skadeforebygging, men det mangler insentiver til å...

Foto av et flomrammet hus

Ny finansavtalelov: Et stort tilbakeskritt for norsk digitalisering

Korona-krisen har vist hvor avgjørende viktig det er å ha en elektronisk ID-løsning som brukes av «alle» og som tjenestetilbydere har tillit til. Uten denne ville vi ikke kunnet lage digitaliserte tjenester som kompensasjonsordning.no og koronaportal på NAV for de permitterte. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen velger å utfordre bruken av elektronisk signatur og hve...

Finansmarkedsmeldingen 2020 – finansnæringens rolle som løsning på samfunnsutfordringer

Finans Norge er fornøyd med at regjeringen i årets finansmarkedsmelding peker på verdien av det gode samarbeidet med finansnæringen i håndteringen og utvikling av krisetiltak i forbindelse med COVID19-utbruddet og at den anerkjenner den viktige samfunnsrollen finansnæringen spiller som en sentral del av samfunnets infrastruktur og i omstillingen til et bærekraftig og...

Trepartssamarbeidet viser sin verdi

Når krisen rammer, får vi demonstrert verdien av tilliten mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det er den avgjørende faktoren når norsk økonomi skal gjenoppbygges. Det skriver Finans Norge-sjef Idar Kreutzer og NHO-sjef Ole Erik Almlid i en felles kronikk på E24. 

Logg deg på Finans Norges medlemssider

Hvis du jobber i en medlemsbedrift, har vi nå gjort det litt enklere for deg å få tilgang til Finans Norges medlemssider og til Finansrett.

Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2019. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Informasjonen omfatter utviklingen i markedet totalt og utviklingen i det enkelte produkt. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk pr. 31.12.2019.

Rådgivernes kompetanse er viktig

Finansnæringen har flere enn 2 500 autoriserte rådgivere som gir råd om forsikringer, sparing og investering og lån til forbrukere. En undersøkelse gjennomført av Kantar 24. til 26. mars viser at om lag 425.000 nordmenn tok kontakt med rådgiver i sin bank eller sitt forsikringsselskap i denne perioden. Les mer hos FinAut.