04

Gå til hovedinnhold

04

Naturskadeordningene i Norge mangler insentiver til forebygging

Vi må forebygge naturskader i Norge, selv om vi har en naturskadeforsikringsordning som sikrer bred tilgang til forsikring uavhengig av risiko. Klimarisiko kan gi utfordringer for naturskadeforsikring og skadeforebygging, men det mangler insentiver til å...

Foto av et flomrammet hus

Ny finansavtalelov: Et stort tilbakeskritt for norsk digitalisering

Korona-krisen har vist hvor avgjørende viktig det er å ha en elektronisk ID-løsning som brukes av «alle» og som tjenestetilbydere har tillit til. Uten denne ville vi ikke kunnet lage digitaliserte tjenester som kompensasjonsordning.no og koronaportal på NAV for de permitterte. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen velger å utfordre bruken av elektronisk signatur og hve...

Finansmarkedsmeldingen 2020 – finansnæringens rolle som løsning på samfunnsutfordringer

Finans Norge er fornøyd med at regjeringen i årets finansmarkedsmelding peker på verdien av det gode samarbeidet med finansnæringen i håndteringen og utvikling av krisetiltak i forbindelse med COVID19-utbruddet og at den anerkjenner den viktige samfunnsrollen finansnæringen spiller som en sentral del av samfunnets infrastruktur og i omstillingen til et bærekraftig og...

Trepartssamarbeidet viser sin verdi

Når krisen rammer, får vi demonstrert verdien av tilliten mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Det er den avgjørende faktoren når norsk økonomi skal gjenoppbygges. Det skriver Finans Norge-sjef Idar Kreutzer og NHO-sjef Ole Erik Almlid i en felles kronikk på E24. 

Digital transformasjon og bærekraft – gratis NTNU-kurs

NTNU tilbyr nå første del av i alt fem kurs som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft». Kursserien er åpen for alle, og dersom du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, vil du kunne ta eksamen (7,5...

Illustrasjonsbilde av en som sitter foran en skjerm med hodetelefoner

Kjemperespons på digitale kurs fra BI

Rett før påske fikk finansnæringens ansatte et tilbud fra BI og Finans Norge om gratis digitale kurs innenfor fagområdene prosjektledelse, digitalisering og bærekraft. Kursene er utviklet av BI på bestilling fra Finans Norge og finansiert av bevilgede midle...

Illustrasjonsbilde av en laptop på et kjøkkenbord

Digitale, kostnadsfrie BI-kurs for finansnæringen

De digitale kursene som BI har utviklet i samarbeid med Finans Norge har vært utrolig populære, og tre av fire kurs er nå fulltegnet. Målgruppen for kursene er alle ansatte i finansnæringen som har lyst på et innblikk i og en nærmere forståelse for temaene...

Dame bak PC. Illustrasjonsfoto.
Foto: Fizkes/Adobe Stock Photo.

Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2019. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Informasjonen omfatter utviklingen i markedet totalt og utviklingen i det enkelte produkt. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk pr. 31.12.2019.

Rådgivernes kompetanse er viktig

Finansnæringen har flere enn 2 500 autoriserte rådgivere som gir råd om forsikringer, sparing og investering og lån til forbrukere. En undersøkelse gjennomført av Kantar 24. til 26. mars viser at om lag 425.000 nordmenn tok kontakt med rådgiver i sin bank eller sitt forsikringsselskap i denne perioden. Les mer hos FinAut.