Vi bygger ikke etikk med rettssaker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vi bygger ikke etikk med rettssaker

Nei, finansbransjen bygger ikke etikk med rettssaker. Verken generelt eller når det gjelder forbrukslån, slik Forbrukerrådet hevder i et innlegg i Dagens Næringsliv 8. mars. Det skriver Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård i Dagens Næringsliv fredag 13. mars.

På vegne av våre medlemmer har Finans Norge vært enig både i innføringen av forbrukslånsregelverk og innholdet i regelverket. Vi har sågar vært i forkant av regelverket, da vi etablerte egne bransjenormer for markedsføring av kreditt. Vi etablerte selv gjeldsregister etter å ha etterspurt et statlig initiativ gjennom mange år uten å få gjennomslag. Og vi ønsker også et gjeldsregister der all gjeld fremkommer, ikke bare usikret gjeld, for å få et riktig bilde av kundens økonomiske situasjon.

Det jobbes hardt med etterlevelse og etiske utfordringer både i de enkelte banker, hos de som forvalter finansnæringens fellesløsninger og hos oss i Finans Norge. Vi erkjenner selvfølgelig at det likevel kan skje feil. De fleste av feilene som skjer løses mellom bank og kunde. Noe løses gjennom behandling i Finansklagenemnda, der vi er avtaleparten til Forbrukerrådet, og noen få løses innenfor rettsapparatet.

Det kan være ulike årsaker til at en bank tar en sak inn for rettsapparatet. Mange av sakene er mer sammensatt og komplekse enn det som kommer frem i media. Uansett er både de sakene som løses i rettsapparatet og de sakene som løses mellom bank og kunde med på å danne grunnlaget for diskusjoner i næringen om hva som er etisk god virksomhet. Her spiller vi, som næringsorganisasjon, en viktig rolle som møteplass mellom våre ulike medlemmer. Denne rollen tar vi på stort alvor. 

Men selv om vi har etiske retningslinjer betyr det ikke at våre medlemmer aldri vil komme opp i rettsaker om forbrukslån. De sakene som kommer opp i rettssystemet er i tillegg så forskjellig at de ikke egner seg for gruppesøksmål.

Finansnæringen ved Finans Norge deltar konstruktivt i lovprosessene som pågår knyttet til finansavtaler. Det er behov for en modernisering særlig fordi vi som forbrukere er blitt digitaliserte i vår bruk av finanstjenester. I det arbeidet møter vi gjerne Forbrukerrådet til samtaler om alle aspektene av nytt lovverk.

Forbrukerrådet er forbrukernes representanter – vi er bankenes. Begge parter er interessert i at finansmarkedet skal fungere godt for alle.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no